Указ
Президента України

Про приєднання України до Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)

 

З метою підвищення ефективності здійснення міжнародних перевезень швидкопсувних харчових продуктів постановляю:

Приєднатися до Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ), учиненої 1 вересня 1970 року в м. Женеві (додається).

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
2 квітня 2007 року
N 262/2007 

  УГОДА
про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)

Офіційний переклад.

Договірні сторони,

бажаючи поліпшити умови збереження якості швидкопсувних харчових продуктів під час їхнього перевезення, зокрема в рамках міжнародної торгівлі,

уважаючи, що поліпшення умов схоронності цих продуктів може сприяти розвиткові торгівлі ними,

домовилися про таке:


Глава I
СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Стаття 1

Під час здійснення міжнародних перевезень швидкопсувних харчових продуктів "ізотермічними транспортними засобами", "льодовниками", "рефрижераторами" або "опалюваними" транспортними засобами можуть називатися лише ті транспортні засоби, які задовольняють визначення й норми, зазначені в додатку 1 до цієї Угоди.


Стаття 2

Договірні сторони вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб транспортні засоби, зазначені в статті 1 цієї Угоди, оглядались і перевірялись на підставі положень доповнень 1, 2, 3 та 4 додатка 1 до цієї Угоди. Кожна Договірна сторона визнає дійсність свідоцтв про відповідність, виданих відповідно до пункту 4 доповнення 1 до додатка 1 до цієї Угоди компетентним органом іншої Договірної сторони. Кожна Договірна сторона може визнавати дійсність свідоцтв про відповідність, виданих з дотриманням умов, передбачених у доповненнях 1 й 2 до додатка 1 до цієї Угоди, компетентним органом держави, що не є Договірною стороною.

Глава II
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ДЕЯКИХ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


Стаття 3

1. Приписи статті 4 цієї Угоди застосовуються до всіх перевезень як за наймом або за винагороду, так і за власний рахунок, які здійснюються виключно - з урахуванням положень пункту 2 цієї статті - або залізничним, або автомобільним транспортом, або обома цими видами транспорту,

- швидкозаморожених (глибокозаморожених) і заморожених харчових продуктів, а також

- харчових продуктів, перерахованих у додатку 3 до цієї Угоди, навіть якщо вони не є ні швидкозамороженими (глибокозамороженими), ні замороженими,

коли місце навантаження вантажу або транспортного засобу, в якому він перевозиться, на залізничний чи дорожній транспортний засіб і місце вивантаження вантажу чи транспортного засобу, в якому він перевозиться, із залізничного чи дорожнього транспортного засобу знаходяться у двох різних державах і коли місце вивантаження вантажу знаходиться на території однієї з Договірних сторін.

Якщо перевезення включає одне чи кілька морських перевезень, крім тих, які зазначено в пункті 2 цієї статті, кожне сухопутне перевезення повинно розглядатись окремо.

2. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються також до морських перевезень на відстань менше 150 км за умови, що вантажі доставляються без перевантаження в транспортних засобах, які використовуються для сухопутного перевезення чи сухопутних перевезень, і за умови, що цим перевезенням передує або після них мають місце одне чи кілька сухопутних перевезень, зазначених у пункті 1 цієї статті, або вони здійснюються між двома такими сухопутними перевезеннями.

3. Незважаючи на положення пунктів 1 й 2 цієї статті, Договірні сторони можуть не застосовувати розпоряджень статті 4 цієї Угоди до перевезень харчових продуктів, не призначених для споживання людьми.


Стаття 4


1. Для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, зазначених у додатках 2 й 3 до цієї Угоди, застосовуються транспортні засоби, зазначені в статті 1 цієї Угоди, за винятком випадків, коли з урахуванням передбачуваної протягом усього перевезення температури це зобов'язання є явно зайвим для підтримання температурних умов, установлених у додатках 2 й 3 до цієї Угоди. Ці транспортні засоби вибираються й використовуються таким чином, щоб протягом усього перевезення могли дотримуватися температурні умови, установлені в цих додатках. Крім того, уживаються всі необхідні заходи, зокрема стосовно температури продуктів у момент навантаження й операцій із заморожування та повторного заморожування в дорозі або під час інших необхідних операцій. Однак положення цього пункту застосовуються лише остільки, оскільки вони не є не сумісними з міжнародними зобов'язаннями, які стосуються міжнародних перевезень і які випливають для Договірних сторін з конвенцій, що є чинними в момент набрання чинності цією Угодою, або з конвенцій, якими вони будуть замінені.

2. Якщо в ході перевезення, на яке поширюються приписи цієї Угоди, не були дотримані приписи пункту 1 цієї статті, то:

a) ніхто не має права на території однієї з Договірних сторін використовувати продукти після їхнього перевезення, якщо компетентні органи цієї Договірної сторони не визнали, що видача відповідного дозволу є сумісною із санітарними вимогами, і якщо не дотримані умови, які можуть бути встановлені цими органами під час видачі дозволу;

b) кожна Договірна сторона може на підставі санітарних або ветеринарних вимог й за умови, що це є сумісним з іншими міжнародними зобов'язаннями, згаданими в останньому реченні пункту 1 цієї статті, заборонити ввезення продуктів на свою територію чи обумовити його виконанням вимог, які вона може встановити.

3. Дотримання приписів пункту 1 цієї статті вимагається від перевізників, які діють за наймом або за винагороду, лише настільки, наскільки вони взяли зобов'язання знайти чи надати обслуговування, необхідне для забезпечення дотримання цих приписів, і якщо дотримання цих приписів пов'язане зі здійсненням цього обслуговування. Якщо інші фізичні або юридичні особи взяли зобов'язання знайти чи надати обслуговування, необхідне для забезпечення дотримання приписів цієї Угоди, то вони зобов'язані забезпечити дотримання цих приписів настільки, наскільки воно пов'язане зі здійсненням обслуговування, яке вони зобов'язалися знайти чи надати.

4. У ході перевезення, на яке поширюються приписи цієї Угоди, й у випадку якого місце навантаження знаходиться на території однієї з Договірних сторін, відповідальність за дотримання приписів пункту 1 цієї статті покладається, з урахуванням положень пункту 3 цієї статті:

- під час перевезення за наймом - на фізичну чи юридичну особу, що є відправником вантажу відповідно до транспортного документа, або, за відсутності транспортного документа, - на фізичну чи юридичну особу, яка уклала з транспортним підприємством договір про перевезення;

- в інших випадках - на фізичну чи юридичну особу, що здійснює перевезення.

Глава III
РІЗНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 5


Положення цієї Угоди не застосовуються до сухопутних перевезень, які здійснюються за допомогою контейнерів, що класифікуються як морські за тепловими характеристиками, без перевантаження продуктів, за умови, що цим перевезенням передує чи після них має місце морське перевезення, яке не є перевезенням, зазначеним у пункті 2 статті 3 цієї Угоди.


Стаття 6


1. Кожна Договірна сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення дотримання положень цієї Угоди. Компетентні органи Договірних сторін інформують один одного про заходи загального характеру, ужиті для цього.

2. Якщо яка-небудь Договірна сторона констатує порушення відповідних положень, скоєне особою, яка проживає на території іншої Договірної сторони, або накладає на таку особу санкцію, то органи управління першої Сторони повідомляють органам управління другої Сторони про встановлене порушення та про накладення санкції.


Стаття 7


Договірні сторони зберігають за собою право передбачати у двосторонніх чи багатосторонніх угодах, що положення, які застосовуються як до спеціальних транспортних засобів, так і до температур, при яких повинні перевозитися деякі харчові продукти, можуть бути, зокрема у зв'язку з особливими кліматичними умовами, суворішими, ніж передбачені в цій Угоді. Такі положення застосовуються лише до міжнародних перевезень між Договірними сторонами, що уклали двосторонні чи багатосторонні угоди, згадані в цій статті. Тексти таких угод передаються Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, що перепроваджує їх Договірним сторонам цієї Угоди, які не підписали таких угод.


Стаття 8


Недотримання приписів цієї Угоди не зачіпає ні існування, ні чинності договорів, укладених для виконання перевезення.


Глава IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 9


1. Держави - члени Європейської економічної комісії, а також держави, допущені до участі в Комісії з консультативним статусом відповідно до пункту 8 Положення про коло ведення цієї Комісії, можуть стати Договірними сторонами цієї Угоди:

a) шляхом підписання її;

b) шляхом ратифікації після її підписання із застереженням про ратифікацію; або

c) шляхом приєднання до неї.

2. Держави, що можуть брати участь у деяких видах діяльності Європейської економічної комісії, відповідно до пункту 11 Положення про її коло ведення, можуть стати Договірними сторонами цієї Угоди шляхом приєднання до неї після набрання нею чинності.

3. Ця Угода відкрита для підписання до 31 травня 1971 року включно. Після цієї дати вона відкрита для приєднання.

4. Ратифікація Угоди чи приєднання до неї здійснюється шляхом здачі відповідного акта на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.


Стаття 10

1. Кожна держава може під час підписання цієї Угоди без застереження про ратифікацію або під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи документа про приєднання, або в будь-який момент у подальшому заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, що Угода не застосовується до перевезення, яке здійснюється на всіх її територіях, розташованих поза Європою, або на якій-небудь з них. Якщо це повідомлення робиться після набрання чинності Угодою для держави, що надіслала повідомлення, то Угода перестає застосовуватися до перевезення на територіях чи території, що зазначені в повідомленні, після закінчення дев'яноста днів із дня одержання Генеральним секретарем цього повідомлення. Нові Договірні сторони, що приєдналися до УПШ з 30 квітня 1999 року й застосовують пункт 1 цієї статті, не мають права висовувати заперечення стосовно проектів поправок відповідно до процедури, передбаченої в пункті 2 статті 18.

2. Будь-яка держава, що зробила заяву відповідно до пункту 1 цієї статті, може в будь-який момент у подальшому заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, що Угода буде застосовуватися до перевезення на території, зазначеній у повідомленні, зробленому відповідно до пункту 1 цієї статті, і то Угода повинна застосовуватися до перевезення на зазначеній території після закінчення ста вісімдесяти днів із дня одержання Генеральним Секретарем цього повідомлення.


Стаття 11


1. Ця Угода набирає чинності через рік після того, як п'ять із числа зазначених у пункті 1 її статті 9 держав підпишуть Угоду без застереження яро ратифікацію або здадуть на зберігання акти про ратифікацію чи приєднання.

2. Стосовно кожної держави, яка ратифікує цю Угоду або приєднується до неї після того, як п'ять держав підпишуть її без застереження про ратифікацію або здадуть на зберігання акти про ратифікацію чи приєднання, ця Угода набирає чинності через рік після здачі цією державою на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання.


Стаття 12


1. Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цю Угоду за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

2. Денонсація набирає чинності після закінчення п'ятнадцяти місяців із дня одержання Генеральним секретарем цього повідомлення.


Стаття 13


Ця Угода втрачає силу, якщо після набрання нею чинності число Договірних сторін буде меншим п'яти протягом будь-якого періоду послідовних дванадцяти місяців.


Стаття 14


1. Будь-яка держава може під час підписання цієї Угоди без застереження про ратифікацію або під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи документа про приєднання, або в будь-який момент у подальшому заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, що ця Угода буде застосовуватися до всіх чи до будь-якої з територій, за зовнішні зносини яких вона несе відповідальність. Ця Угода застосовується на території або на територіях, зазначених у повідомленні, починаючи з дев'яностого дня після одержання Генеральним секретарем цього повідомлення або, якщо в цей день Угода ще не набрала чинності, починаючи з дня набрання нею чинності.

2. Будь-яка держава, що зробила відповідно до пункту 1 цієї статті заяву про поширення застосування цієї Угоди на території, за зовнішні зносини якої вона несе відповідальність, може згідно зі статтею 12 цієї Угоди денонсувати Угоду стосовно цієї території.


Стаття 15


1. Будь-який спір між двома чи більше Договірними сторонами стосовно тлумачення чи застосування цієї Угоди вирішується, по можливості, шляхом переговорів між цими Сторонами.

2. Будь-який спір, що не вирішено шляхом переговорів, передається на арбітраж за наявності заяви однієї з Договірних сторін, між якими виник цей спір, і передається відповідно одному чи кільком арбітрам, вибраним за взаємною згодою Сторонами, що сперечаються. Якщо протягом трьох місяців із дня заяви про арбітраж заінтересовані Сторони, що сперечаються, не дійдуть згоди стосовно вибору арбітра чи арбітрів, то будь-яка із цих Сторін може звернутися до Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй із проханням призначити єдиного арбітра, якому спір передається на вирішення.

3. Рішення арбітра чи арбітрів, призначених відповідно до попереднього пункту, має обов'язкову силу для Сторін, що сперечаються.


Стаття 16


1. Будь-яка держава може під час підписання або ратифікації цієї Угоди чи під час приєднання до неї заявити, що вона не вважає себе зобов'язаною пунктами 2 і 3 статті 15 цієї Угоди. Інші Договірні сторони не будуть зобов'язані цими пунктами стосовно будь-якої Договірної сторони, що зробила подібне застереження.

2. Будь-яка Договірна сторона, що зробила застереження відповідно до пункту 1 цієї статті, може в будь-який момент зняти це застереження за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

3. За винятком застереження, передбаченого в пункті 1 цієї статті, жодне інше застереження до цієї Угоди не допускається.


Стаття 17


1. Після трирічної дії цієї Угоди будь-яка Договірна сторона може за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, подати прохання про скликання конференції для перегляду цієї Угоди. Генеральний секретар повідомляє про це прохання всім Договірним сторонам і скликає конференцію для перегляду Угоди, якщо протягом чотиримісячного строку після його повідомлення принаймні одна третина Договірних сторін сповістить його про свою згоду на скликання такої конференції.

2. Якщо конференція скликається відповідно до пункту 1 цієї статті, Генеральний секретар сповіщає про це всі Договірні сторони й просить їх подати в тримісячний строк пропозиції, розгляд яких на конференції вони вважають бажаним. Принаймні за три місяці до відкриття конференції Генеральний секретар перепроваджує всім Договірним сторонам попередній порядок денний конференції, а також текст цих пропозицій.

3. Генеральний секретар запрошує на будь-яку конференцію, скликану відповідно до цієї статті, усі країни, зазначені в пункті 1 статті 9 цієї Угоди, а також країни, що стали Договірними сторонами на підставі пункту 2 згаданої статті 9.


Стаття 18


1. Будь-яка Договірна сторона може запропонувати одну чи кілька поправок до цієї Угоди. Текст будь-якої запропонованої поправки надсилається Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який перепроваджує його всім Договірним сторонам, а також сповіщає про нього інші держави, зазначені в пункті 1 статті 9 цієї Угоди.

Генеральний секретар може також пропонувати поправки до цієї Угоди або додатків до неї, які були передані йому Робочою групою з перевезення швидкопсувних харчових продуктів Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії.

2. Протягом шестимісячного строку після дати перепровадження Генеральним секретарем запропонованої поправки будь-яка Договірна сторона може повідомити Генеральному Секретарю:

a) що вона має заперечення проти запропонованої поправки або

b) що, незважаючи на її намір прийняти пропозицію, в її країні ще не виконано умов, необхідних для цього прийняття.

3. Поки Договірна сторона, що надіслала повідомлення, передбачене в підпункті "b" пункту 2 цієї статті, не повідомить Генеральному секретарю про прийняття нею поправки, вона може протягом дев'яти місяців після закінчення шестимісячного строку, передбаченого для повідомлення, подати заперечення проти запропонованої поправки.

4. Якщо проти проекту запропонованої поправки було зроблено заперечення відповідно до умов, передбачених у пунктах 2 й 3 цієї статті, то поправка вважається не прийнятою й не має сили.

5. Якщо проти проекту запропонованої поправки не було зроблено жодних заперечень відповідно до пунктів 2 й 3 цієї статті, то поправка вважається прийнятою із зазначеного нижче моменту:

a) якщо жодна з Договірних сторін не перепровадила повідомлення, передбаченого в підпункті "b" пункту 2 цієї статті, то після закінчення шестимісячного строку, зазначеного в пункті 2 цієї статті;

b) якщо принаймні одна з Договірних сторін перепровадила повідомлення, передбачене в підпункті "b" пункту 2 цієї статті, з найближчої з таких двох дат:

- з дати, коли всі Договірні сторони, що перепровадили таке повідомлення, сповістили Генерального секретаря про прийняття ними запропонованої поправки; цією датою, однак, уважається дата закінчення шестимісячного строку, зазначеного в пункті 2 цієї статті, якщо всі повідомлення про прийняття поправки надійшли до закінчення цього строку;

- з дати закінчення дев'ятимісячного строку, зазначеного в пункті 3 цієї статті.

6. Будь-яка поправка, що вважається прийнятою, набирає чинності через шість місяців після тієї дати, коли вона була визнана прийнятою.

7. Генеральний секретар якомога скоріше сповіщає всі Договірні сторони про те, чи було зроблено заперечення проти запропонованої поправки відповідно до підпункту "a" пункту 2 цієї статті й чи перепровадили йому одна чи кілька Договірних сторін повідомлення відповідно до підпункту "b" пункту 2 цієї статті. Якщо одна чи кілька Договірних сторін перепровадили таке повідомлення, то Генеральний секретар у подальшому повідомляє всім Договірним сторонам про те, чи зробили Договірна сторона або сторони, що перепровадили йому повідомлення, заперечення проти запропонованої поправки або прийняли її.

8. Незалежно від порядку внесення поправок, передбаченого пунктами 1 - 6 цієї статті, додатки й доповнення до цієї Угоди можуть бути змінені на підставі угоди між компетентними органами всіх Договірних сторін. Якщо орган управління однієї з Договірних сторін заявить, що відповідно до її національного законодавства згода цієї Сторони залежить від одержання спеціального дозволу чи від схвалення законодавчим органом, то згода згаданої Договірної сторони на зміну додатка вважається даною лише тоді, коли ця Договірна сторона заявить Генеральному секретарю, що необхідні дозвіл або схвалення отримано. В угоді між компетентними органами може бути передбачено, що протягом перехідного періоду колишні додатки повністю або частково залишаються чинними одночасно з новими додатками. Генеральний секретар установлює дату набрання чинності новими текстами, складеними в результаті внесення таких змін.


Стаття 19


Крім повідомлень, передбачених у статтях 17 і 18 цієї Угоди, Генеральний Секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє державам, зазначеним у пункті 1 статті 9 цієї Угоди, а також державам, що стали Договірними сторонами на підставі пункту 2 статті 3 цієї Угоди:

a) про підписання, ратифікації Угоди та приєднання до неї відповідно до статті 9;

b) про дати набрання чинності цією Угодою відповідно до статті 11;

c) про денонсації відповідно до статті 12;

d) про втрату цією Угодою сили відповідно до статті 13;

e) про повідомлення, що отримані відповідно до статей 10 й 14;

f) про заяви й повідомлення, що отримані відповідно до пунктів 1 й 2 статті 16;

g) про набрання чинності будь-якою поправкою відповідно до статті 18.


Стаття 20


Після 31 травня 1971 року оригінал цієї Угоди повинен бути зданий на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який повинен перепровадити належним чином засвідчені копії всім державам, зазначеним у пунктах 1 й 2 статті 9 цієї Угоди.

На підтвердження чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цю Угоду.

Учинено в Женеві першого вересня тисяча дев'ятсот сімдесятого року в одному примірнику англійською, французькою та російською мовами, причому всі три тексти є однаково автентичними.

____________
1 Вагони, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, контейнери та інші аналогічні транспортні засоби.

 

 Додаток 1ВИЗНАЧЕННЯ ТА НОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 1 ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1. Ізотермічний транспортний засіб. Транспортний засіб, кузов 2 якого складається з термоізоляційних стінок, у тому числі дверей, підлоги та даху, що дозволяють обмежувати теплообмін між внутрішньою та зовнішньою поверхнею кузова таким чином, щоб за загальним коефіцієнтом теплопередачі (коефіцієнт K) транспортний засіб міг бути віднесений до однієї наведених нижче двох категорій:
____________
2 У випадку транспортних засобів-цистерн під "кузовом" у цьому визначенні мається на увазі сама цистерна.

I N =

Звичайний ізотермічний транспортний засіб, 

що характеризується коефіцієнтом K, який не перевищує 0,70 Вт/м 2.K; 

I R =

Ізотермічний транспортний засіб з посиленою ізоляцією, 

що характеризується коефіцієнтом K, який не перевищує 0,40 Вт/м 2.K; наявністю стінок завтовшки не менше 45 мм, якщо йдеться про транспортні засоби завширшки більше 2,50 м. 

Однак ця друга умова не є обов'язковою для транспортних засобів, спроектованих до дати набрання чинності цією поправкою 3 й виготовлених до цієї дати або протягом тримісячного періоду після цієї дати.

____________
3 Датою набрання чинності цією поправкою є 15 травня 1991 року.

Визначення коефіцієнта K й опис методу його вимірювання наведено в доповненні 2 до цього додатка.

2. Транспортний засіб-льодовник. Ізотермічний транспортний засіб, що за допомогою джерела холоду (природного льоду з додаванням або без додавання солі; евтектичних плит, сухого льоду з пристроєм, що дозволяє регулювати його сублімацію, чи без такого; зріджених газів з пристроєм для регулювання випаровування чи без такого і т. д.), який не є механічною або "абсорбійною" установкою, дозволяє знижувати температуру всередині порожнього кузова та підтримувати її потім при середній зовнішній температурі +30° C:

- на рівні не більше +7° C для класу A,

- на рівні не більше -10° C для класу B,

- на рівні не більше -20° C для класу C,

- на рівні не більше 0° C для класу D,

з використанням відповідних холодильних агентів і відповідного обладнання. Такий транспортний засіб повинен мати одне чи кілька відділень, посудин або резервуарів для холодильного агента. Це обладнання:

- повинно бути влаштоване таким чином, щоб можна було робити ззовні його завантаження чи довантаження: та

- мати об'єм, який відповідає приписам пункту 34 доповнення 2 до додатка 1.

Коефіцієнт K транспортних засобів класів B та C в кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м 2.K.

3. Транспортний засіб-рефрижератор. Ізотермічний транспортний засіб, що має індивідуальну чи спільну для кількох транспортних одиниць холодильну установку (механічний компресорний агрегат, абсорбційна установка й т. д.), що дозволяє при середній зовнішній температурі +30° C знижувати температуру всередині порожнього кузова й потім постійно підтримувати її таким чином:

- Для класів A, B та C з будь-яким заданим фактично постійним рівнем температури t i відповідно до норм, установлених для трьох класів:

Клас A. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій t i може вибиратися між ±12° C й 0° C включно.

Клас B. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій t i може вибиратися між +12° C й -10° C включно.

Клас C. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій t i може вибиратися між +12° C й -20° C включно.

- Для класів D, E та F з визначеним практично постійним рівнем температури t i відповідно до норм, що наведено нижче, установлених для трьох класів:

Клас D. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій t i не перевищує 0° C.

Клас E. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій t i не перевищує -10° C.

Клас F. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій t i не перевищує -20° C. Коефіцієнт K транспортних засобів класів B, C, E та F у кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м 2.K.

4. Опалюваний транспортний засіб. Ізотермічний транспортний засіб, який має опалювальну установку, що дозволяє підвищувати температуру всередині порожнього кузова й потім підтримувати її без додаткового надходження тепла протягом щонайменше 12 годин на практично постійному рівні не нижче +12° C при такій середній зовнішній температурі для обох класів:

Клас A. Опалюваний транспортний засіб при середній зовнішній температурі -10 C.

Клас B. Опалюваний транспортний засіб при середній зовнішній температурі -20 C.

Коефіцієнт K транспортних засобів класу B не повинен перевищувати 0,40 Вт/м 2.K.

5. Перехідні положення. Протягом трирічного періоду починаючи з дати набрання чинності цією Угодою відповідно до положень пункту 1 її статті 11 загальний коефіцієнт теплопередачі (коефіцієнт K) транспортних засобів, що в цей момент уже знаходилися в експлуатації, може становити не більше:

- 0,90 Вт/м 2.K для ізотермічних транспортних засобів категорії I N, транспортних засобів-льодовників класу A, усіх транспортних засобів-рефрижераторів та опалюваних транспортних засобів класу A; та

- 0,60 Вт/м 2.K для транспортних засобів-льодовників класів B й C та опалюваних транспортних засобів класу B.

Крім того, після закінчення зазначеного в першому абзаці цього пункту трирічного періоду й до моменту остаточного зняття транспортного засобу з експлуатації коефіцієнт K зазначених транспортних засобів-рефрижераторів класів B, C, E та F може складати не більше 0,70 Вт/м 2.K.

Однак ці тимчасові положення не повинні слугувати перешкодою для застосування будь-яких суворіших правил, установлених у деяких державах для транспортних засобів, зареєстрованих на їхній власній території.Додаток 1,
доповнення 1


ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ІЗОТЕРМІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ-ЛЬОДОВНИКІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ-РЕФРИЖЕРАТОРІВ АБО ОПАЛЮВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


1. Контроль відповідності нормам, що приписується в цьому додатку, здійснюється:

a) до введення транспортного засобу в експлуатацію;

b) періодично, але не рідше одного разу на шість років;

c) будь-коли на вимогу компетентного органу.

За винятком випадків, передбачених у пунктах 29 й 49 доповнення 2 до цього додатка, контроль здійснюється на випробувальній станції, призначеній або вповноваженій компетентним органом країни, де зареєстровано або прийнято на облік транспортний засіб, якщо - коли йдеться про контроль, зазначений у викладеному вище підпункті "a", - раніше не був здійснений контроль самого цього транспортного засобу або його дослідного зразка на випробувальній станції, призначеній або вповноваженій компетентним органом країни, в якій був виготовлений цей транспортний засіб.

2. a) Допущення нових транспортних засобів, які виробляються серійно відповідно до певного типу, може здійснюватися шляхом проведення випробувань на зразку цього типу. Якщо підданий такому випробуванню зразок задовольняє вимоги, що висуваються до цієї категорії, то протокол випробування розглядається як свідоцтво про допущення цього типу. Строк дії свідоцтва припиняється після закінчення шестирічного періоду з моменту закінчення випробування.

Дата закінчення строку дії протоколів випробувань зазначається в місяцях і роках.

b) Компетентний орган уживає заходів для перевірки відповідності виробництва інших транспортних засобів допущеному типові. Із цією метою він може здійснювати перевірки шляхом випробування зразків транспортних засобів, вибраних довільно із цієї виробничої серії.

c) Транспортний засіб уважається транспортним засобом того самого типу, що й транспортний засіб, підданий випробуванню, лише в тому випадку, якщо він задовольняє такі мінімальні вимоги:

i) якщо йдеться про ізотермічні транспортні засоби, причому зразком може слугувати ізотермічний транспортний засіб, транспортний засіб-льодовник, рефрижератор чи опалюваний транспортний засіб, то

- конструкція повинна бути порівнянною та, зокрема, ізоляційний матеріал і метод ізоляції повинні бути ідентичними;

- товщина ізоляційного матеріалу повинна бути не менше товщини матеріалу транспортного засобу, який слугує зразком;

- внутрішнє обладнання повинно бути ідентичним або спрощеним;

- число дверей і люків або інших отворів повинно бути однаковим або меншим; та

- площі внутрішньої поверхні кузова повинні різнитися не більше, ніж на 20 %;

ii) якщо йдеться про транспортні засоби-льодовники, причому зразком повинен слугувати транспортний засіб-льодовник, то

- повинні бути дотримані умови, зазначені у викладеному вище підпункті "i";

- внутрішнє вентиляційне обладнання повинно бути порівнянним;

- джерело холоду повинно бути ідентичним; та

- запас холоду на одиницю внутрішньої поверхні повинен бути більшим чи однаковим;

iii) a) якщо йдеться про транспортні засоби-рефрижератори, для яких зразком слугує транспортний засіб-рефрижератор, то

- повинні бути дотримані умови, зазначені у викладеному вище підпункті "i"; та

- корисна холодопродуктивність холодильної установки на одиницю внутрішньої поверхні за тих самих температурних умов повинна бути більшою або однаковою;

b) якщо йдеться про транспортні засоби-рефрижератори, для яких зразком слугує ізотермічний транспортний засіб, для установки на якому згодом призначена холодильна установка і який є повністю комплектним, але при цьому холодильна установка знята, а отвір під час вимірювання коефіцієнта K заповнений ущільнювальним щитом, який щільно прилягає й відповідає за загальною товщиною та ізотермічним типом щиту, яким оснащено передню стінку, то

- повинні бути дотримані умови, зазначені у викладеному вище підпункті "i"; та

- корисна холодопродуктивність холодильної установки, якою оснащено ізотермічний транспортний засіб, що слугує як зразок, повинна відповідати розмірові, зазначеному в пункті 41 доповнення 2 до додатка 1;

iv) якщо йдеться про опалювані транспортні засоби, причому зразком може слугувати ізотермічний або опалюваний транспортний засіб, то

- повинні бути дотримані умови, зазначені в підпункті "i";

- джерело тепла повинно бути ідентичним; та

- потужність опалювального обладнання на одиницю внутрішньої поверхні повинна бути більшою чи однаковою.

d) Якщо протягом шестирічного періоду серія транспортних засобів нараховує більше 100 одиниць, то компетентний орган визначає, яка частина цих транспортних засобів повинна бути піддана випробуванням.

3. Методи та порядок перевірки відповідності встановленим нормам викладено в доповненні 2 до цього додатка.

4. Свідоцтво про відповідність установленим нормам видається компетентним органом країни, в якій транспортний засіб повинен бути зареєстрований або прийнятий на облік, на бланку, що відповідає зразку, наведеному в доповненні 3 до цього додатка.

Під час передачі транспортного засобу в іншу країну, яка є Договірною стороною УПШ, до цього транспортного засобу повинна додаватися наведена нижче документація, щоб компетентний орган країни, в якій цей транспортний засіб повинен бути зареєстрований або взятий на облік, міг видати свідоцтво УПШ:

a) в усіх випадках протокол випробування самого транспортного засобу або у випадку транспортного засобу серійного виробництва протокол випробування транспортного засобу, який слугує зразком;

b) в усіх випадках - свідоцтво УПШ, видане компетентним органом країни, в якій цей транспортний засіб було виготовлено, або - у випадку експлуатованого транспортного засобу свідоцтво УПШ, видане компетентним органом країни, в якій цей транспортний засіб було зареєстровано. Це свідоцтво буде розглядатись як тимчасове свідоцтво, строк дії якого складає за необхідності три місяці;

c) у випадку транспортного засобу серійного виробництва технічні вимоги до транспортного засобу, який підлягає оглядові; ці технічні вимоги повинні охоплювати ті пункти, які охоплені в описі транспортного засобу, наведеному в протоколі випробування, і повинні бути складені принаймні однією з трьох офіційних мов.

Під час передачі транспортного засобу, який уже знаходиться в експлуатації, може проводитися його візуальний огляд з метою ідентифікації до видачі свідоцтва про відповідність компетентним органом країни, в якій цей транспортний засіб повинен бути зареєстрований або взятий на облік.

У ході перегонки цього транспортного засобу на його борту повинні знаходитися свідоцтво або засвідчена фотокопія свідоцтва, які повинні надаватись органам контролю на їхнє прохання. Однак якщо на транспортному засобі встановлено табличку-свідоцтво, наведену в доповненні 3 до цього додатка, то ця табличка визнається як еквівалент свідоцтва УПШ. Табличка - свідоцтво УПШ повинна зніматися з транспортного засобу, як тільки він перестає відповідати нормам, установленим у цьому додатку. Якщо транспортний засіб може бути позначений як такий, що належить до будь-якої категорії або класу тільки на підставі перехідних положень, передбачених у пункті 5 цього додатка, то строк дії виданого на цей транспортний засіб свідоцтва обмежується періодом, передбаченим цими перехідними положеннями.

5. На транспортні засоби наносяться розпізнавальні літерні позначення й написи відповідно до положень доповнення 4 до цього додатка. Вони повинні зніматись, як тільки транспортний засіб перестає відповідати нормам, установленим у цьому додатку.

6. На ізотермічні кузови "ізотермічних транспортних засобів", "транспортних засобів-льодовників", "транспортних засобів-рефрижераторів" та "опалюваних транспортних засобів" і на їхнє термічне обладнання заводом-виробником наноситься відмітне маркування, яке містить принаймні такі дані:

- країну, в якій виготовлено транспортний засіб чи обладнання або літери, використовувані в міжнародному автомобільному сполученні;

- назву заводу-виробника або фірми;

- модель (цифри та (або) букви);

- серійний номер;

- місяць і рік виготовлення.Додаток 1,
доповнення 2МЕТОДИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ І КОНТРОЛЮ ІЗОТЕРМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ АБО ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВA. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ


1. Коефіцієнт K. Загальний коефіцієнт теплопередачі (коефіцієнт K), що характеризує ізотермічні властивості транспортних засобів, визначається таким рівнянням:

 

 

W 

K 

= 

____

 

 

SΔθ


 
 
де W - тепловий потік, що витрачається всередині кузова, середня поверхня якого дорівнює S, і необхідний для підтримання при постійному режимі абсолютної різниці Δθ між середньою внутрішньою температурою θi і середньою зовнішньою температурою θe, коли середня зовнішня температура θe є постійною.

2. Середньою поверхнею S кузова є середнє геометричне внутрішньої поверхні Si і зовнішньої поверхні Se кузова:


S = √ · Se.


Визначення обох поверхонь Si і Se здійснюється з урахуванням особливостей конструкції кузова чи нерівностей поверхні, таких, як заокруглення, надколінні дуги й т. д., і ці особливості або нерівності відзначаються у відповідній рубриці передбаченого нижче протоколу випробувань; однак, якщо кузов має покриття типу гофрованого листа, шуканою поверхнею є пряма поверхня цього покриття, а не її розгортка.

3. Якщо кузов має форму паралелепіпеда, то середньою внутрішньою температурою кузова (θi) є середнє арифметичне температур, вимірюваних на відстані 10 см від стінок у таких 12 точках:

a) у восьми внутрішніх кутках кузова та

b) у центрі чотирьох внутрішніх площин кузова, що мають найбільшу площу.

Якщо кузов не має форми паралелепіпеда, то розподіл 12 точок вимірювання повинен здійснюватися найліпшим чином з урахуванням форми кузова.

4. Якщо кузов має форму паралелепіпеда, то середньою зовнішньою температурою кузова (θe) є середнє арифметичне температур, вимірюваних на відстані 10 см від стінок у таких 12 точках:

a) у восьми зовнішніх кутках кузова,

b) у центрі чотирьох зовнішніх площин кузова, які мають найбільшу площу.

Якщо кузов не має форми паралелепіпеда, то розподіл 12 точок вимірювання повинен здійснюватися найсприятливішим чином з урахуванням форми кузова.

5. Середньою температурою стінок кузова є середнє арифметичне середньої зовнішньої температури кузова й середньої внутрішньої температури кузова:6. Коливання середньої зовнішньої та середньої внутрішньої температур кузова не повинні перевищувати ±0,3° C упродовж періоду стійкого стану тривалістю не менше 12 годин і не повинні перевищувати ±1,0° C протягом шести годин, що передують зазначеному вище дванадцятигодинному періоду.

Різниця між показниками теплопродуктивності й холодопродуктивності, що вимірюються протягом двох періодів тривалістю не менше трьох годин на початку й наприкінці періоду стійкого стану, за умови, що друге вимірювання здійснюється не менше, ніж через шість годин після першого, повинна становити не менше 3 %.

Середнє значення температури й теплопродуктивності або холодопродуктивності протягом не менше шести останніх годин періоду стійкого стану використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта K.

Показники середніх внутрішньої та зовнішньої температур на початку й наприкінці розрахункового періоду тривалістю не менше шести годин і не повинні різнитися більше, ніж на 0,2° C.


B. ІЗОТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


Способи вимірювання коефіцієнта K


a) Транспортні засоби, які не є цистернами, призначеними для перевезення рідких харчових продуктів

7. Контроль ізотермічних властивостей цих транспортних засобів здійснюється на постійному режимі або методом внутрішнього охолодження, або методом внутрішнього обігрівання. В обох випадках порожній транспортний засіб розміщується в ізотермічній камері.

8. Незалежно від застосовуваного методу в ізотермічній камері протягом усього випробування повинна підтримуватися рівномірна й постійна середня температура з відхиленням ±0,5° C на такому рівні, щоб різниця між температурою всередині транспортного засобу та в ізотермічній камері становила 25° C ± 0,2° C, причому середня температура стінок кузова повинна підтримуватися на рівні близько +20° C ± 0,5° C.

Протягом року після набрання чинності цією поправкою* офіційно вповноважені випробувальні станції можуть перерахувати виміряне значення коефіцієнта K і віднести його до середньої температури стінок +20° C.

____________
* Датою набрання чинності цією поправкою є 22 лютого 1996 року.

9. Під час визначення загального коефіцієнта теплопередачі (коефіцієнта K) методом внутрішнього охолодження точка роси в атмосфері ізотермічної камери повинна підтримуватися на рівні +25° C ± 2° C. У ході випробування з використанням як методу внутрішнього охолодження, так і методу внутрішнього обігрівання повітря в камері безупинно приводиться в рух з таким розрахунком, щоб швидкість його руху на відстані 10 см від стінок становила від 1 до 2 м/сек.

10. Під час використання методу внутрішнього охолодження всередині кузова встановлюються один або кілька теплообмінників. Поверхня цих теплообмінників повинна бути такою, щоб під час проходження через них газу, температура якого не нижче 0° C** середня температура всередині кузова після встановлення постійного режиму залишалася на рівні нижче +10° C. Під час проведення випробування повинні застосовуватися електронагрівники (електричні опори й т. д.). Теплообмінники або електронагрівники повинні бути оснащені вентиляторами, в яких витрата повітря повинна бути достатньою для забезпечення годинної кратності повітрообміну 40 - 70 одиниць з урахуванням об'єму випробуваного порожнього кузова; розподіл повітря біля всіх внутрішніх поверхонь випробуваного кузова повинен бути достатнім для того, щоб максимальна різниця між температурами в будь-яких двох з 12 точок, зазначених у пункті 3 цього доповнення, не перевищувала 2° C після встановлення постійного режиму.

____________
** Щоб уникнути відкладення інею.

11. Прилади для вимірювання температури, захищені від випромінювання, розміщуються всередині й зовні кузова в місцях, зазначених у пунктах 3 й 4 цього доповнення.

12. Потім приводяться в дію установки, призначені для виробництва й розподілу холоду або тепла та для вимірювання обмінюваної холодопродуктивності чи теплопродуктивності й термічного еквівалента вентиляторів, що приводять у рух повітря. Утрати в електричному кабелі, який з'єднує прилади для вимірювання теплопритоку й кузов, що випробується, повинні визначатися на основі відповідних виміряних або розрахованих значень і відніматися від загального показника виміряного теплопритоку.

13. Після встановлення постійного режиму максимальна різниця між температурами в найтеплішій і найхолоднішій точці зовні кузова не повинна перевищувати 2° C.

14. Середня зовнішня температура й середня внутрішня температура кузова повинні вимірюватися не рідше чотирьох разів на годину.

15. Випробування продовжується стільки часу, скільки необхідно для того, щоб упевнитися в сталості режиму (див. пункт 6 цього доповнення). Якщо не всі вимірювання реєструються та здійснюються автоматично, то випробування повинно бути продовжене протягом додаткових восьми послідовних годин для перевірки сталості режиму й проведення остаточних вимірювань.

b) Транспортні засоби-цистерни, призначені для перевезення рідких харчових продуктів

16. Метод, що нижче викладається, застосовується лише до транспортних засобів-цистерн з одним чи кількома відсіками, призначеними виключно для перевезення таких рідких харчових продуктів, як молоко. Кожний відсік цих цистерн повинен мати щонайменше один люк й один зливальний отвір; якщо є кілька відсіків, то вони повинні відокремлюватися один від одного вертикальними неізольованими перегородками.

17. Контроль здійснюється на постійному режимі методом внутрішнього обігрівання порожньої цистерни, розміщеної в ізотермічній камері.

18. Протягом усього випробування повинна підтримуватися рівномірна й постійна в межах від ±0,5° C середня температура ізотермічної камери на такому рівні, щоб різниця між температурою всередині цистерни й температурою ізотермічної камери становила не менше 25° C ± 2° C, а середня температура стінок цистерни - +20° C ± 0,5° C.

Протягом року після набрання чинності поправкою* офіційно вповноважені випробувальні станції можуть перерахувати виміряне значення коефіцієнта K й віднести його до середньої температури стінок +20° C.

____________
* Датою набрання чинності цією поправкою є 22 лютого 1996 року.

19. Повітря в камері безупинно приводиться в рух з таким розрахунком, щоб швидкість його руху на відстані 10 см від стінок становила від 1 до 2 м/сек.

20. Усередині цистерни встановлюється теплообмінник. Якщо в цистерні є кілька відсіків, то в кожному з них розміщується теплообмінник. Ці теплообмінники повинні мати електричний опір і повинні бути обладнані нагнітачем повітря, дебіт якого повинен бути достатнім для того, щоб різниця між максимальною та мінімальною температурами всередині кожного відсіку не перевищувала 3° C після встановлення постійного режиму. Якщо в цистерні є кілька відсіків, то середня температура найхолоднішого відсіку не повинна відрізнятися більш ніж на 2° C від середньої температури найтеплішого відсіку, причому вимірювання температури здійснюється, як зазначено в пункті 21 цього доповнення.

21. Прилади для вимірювання температури, захищені від випромінювання, розміщуються всередині й зовні цистерни на відстані 10 см від стінок таким чином:

a) якщо цистерна має лише один відсік, то вимірювання здійснюються мінімум у 12 точках, розташованих таким чином:

- у чотирьох кінцях двох розташованих під прямим кутом діаметрів, одного горизонтального й одного вертикального, поблизу кожного з двох ден;

- у чотирьох кінцях двох розташованих під прямим кутом діаметрів, що мають нахил у 45° відносно горизонталі в осьовій площині цистерни;

b) якщо в цистерні є кілька відсіків, то вимірювання здійснюються в таких точках:

для кожного з двох крайніх відсіків принаймні:

- у кінцях горизонтального діаметра поблизу дна й у кінцях вертикального діаметра поблизу спільної перегородки;

і для кожного з решти відсіків принаймні:

- у кінці діаметра, що має нахил у 45° відносно горизонталі поблизу однієї з перегородок, і в кінці діаметра, перпендикулярного попередньому, поблизу іншої перегородки.

Середньою внутрішньою температурою та середньою зовнішньою температурою цистерни є середнє арифметичне всіх вимірювань, зроблених відповідно зовні й усередині. Для цистерн з кількома відсіками середньою внутрішньою температурою кожного відсіку є середнє арифметичне вимірювань, зроблених у відсіку, причому число цих вимірювань повинно бути не меншим чотирьох.

22. Після цього приводиться в дію обладнання для нагрівання та надавання руху повітрю й для вимірювання обмінного теплового потоку й термічного еквівалента вентиляторів, що нагнітають повітря.

23. Після встановлення постійного режиму максимальна різниця між температурами в найтеплішій і найхолоднішій точці зовні цистерни не повинна перевищувати 2° C.

24. Середня зовнішня температура й середня внутрішня температура цистерни повинні вимірюватися не рідше чотирьох разів на годину.

25. Випробування продовжується стільки часу, скільки необхідно для того, щоб упевнитися в сталості режиму (див. пункт 6 цього доповнення). Якщо не всі вимірювання реєструються та здійснюються автоматично, то випробування повинно бути продовжене протягом додаткових восьми послідовних годин для перевірки сталості режиму й проведення остаточних вимірювань.

c) Положення, спільні для всіх типів ізотермічних транспортних засобів

i) Перевірка коефіцієнта K

26. Якщо метою випробувань є не визначення коефіцієнта K, а лише перевірка, чи нижче цей коефіцієнт визначеної межі, то випробування, здійснювані в умовах, зазначених у пунктах 7 - 25 цього доповнення, можуть бути припинені, як тільки вже зроблені вимірювання покажуть, що коефіцієнт K відповідає необхідним умовам.

ii) Точність вимірювань коефіцієнта K

27. Дослідні станції повинні бути оснащені необхідним обладнанням і приладами, що забезпечують можливість визначення коефіцієнта К з максимальною похибкою вимірювання ±10 % під час використання метода внутрішнього охолодження й ±5 % під час використання метода внутрішнього нагрівання.

iii) Протоколи випробувань

28. Для кожного випробування транспортного засобу складається протокол випробування, який складається з частини 1, яка відповідає наведеному нижче зразку N 1A або 1B, та частини 2, яка відповідає наведеному нижче зразку N 2A або 2B.

Контроль ізотермічних властивостей транспортних засобів, що знаходяться в експлуатації

29. Для контролю ізотермічних властивостей транспортних засобів, що знаходяться в експлуатації, про які йдеться в підпунктах "b" і "c" пункту у 1 доповнення 1 до цього додатка, компетентні органи можуть:

- або застосовувати методи, описані в пунктах 7 - 27 цього доповнення;

- або призначати експертів, поклавши на них завдання стосовно вирішення питання про те, чи може цей транспортний засіб залишатися в тій чи тій категорії ізотермічних транспортних засобів. Ці експерти повинні враховувати такі дані й робити свої висновки на підставі наведеного нижче:

a) Загальна перевірка транспортного засобу

Ця перевірка проводиться шляхом огляду транспортного засобу викладеному нижче порядку, для того щоб з'ясувати:

i) загальний характер конструкції ізолюючої оболонки;
ii) спосіб здійснення ізоляції;
iii) рід і стан стінок;
iv) стан схоронності ізотермічного огородження;
v) товщину стінок;

та сформулювати всі зауваження стосовно ізотермічних властивостей транспортного засобу. Для цього експерти можуть зажадати зняття окремих деталей і надання будь-яких документів, необхідних для проведення ними перевірки (схем, протоколів випробувань, описів, рахунків і т. д.).

b) Випробування повітронепроникності (не застосовується до транспортних засобів-цистерн)

Перевірка здійснюється спостерігачем, що знаходиться всередині транспортного засобу, який розташовують в яскраво освітленій зоні. Може застосовуватися будь-який метод, що дає точніші результати.

c) Рішення

i) Якщо висновки, що стосуються загального стану кузова, є сприятливими, то транспортний засіб може бути залишений в експлуатації як ізотермічний транспортний засіб у первісно встановленій категорії на новий період строком не більше трьох років. Якщо висновки експерта чи експертів є не сприятливими, то транспортний засіб може бути залишений в експлуатації лише за умови, що він успішно пройде на дослідній станції випробування, описані в пунктах 7 - 27 цього доповнення; у цьому випадку він може бути залишений в експлуатації на новий період у шість років.
ii) Якщо йдеться про транспортні засоби серійного виробництва, які виготовлені відповідно до визначеного типу, що відповідають положенням пункту 2 доповнення 1 до цього додатка й належать одному й тому самому власнику, то крім контролю кожного транспортного засобу можна провести вимірювання коефіцієнта K принаймні в одного відсотка цих транспортних засобів, дотримуючися при цьому вимірюванні положень пунктів 7 - 27 цього доповнення. Якщо результати контролю й вимірювань є задовільними, то всі ці транспортні засоби можуть залишатися в експлуатації як ізотермічні транспортні засоби в первісне встановленій категорії на новий період у шість років.

d) Протоколи випробувань

Для кожного випробування транспортного засобу, проведеного експертом, складається протокол випробування, який складається з частини 1, яка відповідає наведеному нижче зразку N 1A або 1B, та частини 2, яка відповідає наведеному нижче зразку N 3.

Перехідні положення, застосовні до нових транспортних засобів

30. Протягом чотирьох років з дати набрання чинності цією Угодою відповідно до положень пункту 1 її статті 11, якщо через недостатнє число дослідних станцій немає можливості виміряти коефіцієнт К транспортних засобів шляхом застосування методів, описаних у пунктах 7 - 27 цього доповнення, відповідність нових ізотермічних транспортних засобів нормам, установленим у цьому додатку, може перевірятися шляхом застосування положень пункту 29 і, крім того, шляхом визначення ізотермічних властивостей у світлі таких міркувань:

Ізоляційний матеріал головних елементів транспортного засобу (бічних стінок, підлоги, даху, люка, дверей і т. д.) повинен мати в основному одноманітну товщину, що перевищує в метрах цифру, отриману під час ділення коефіцієнта теплопровідності цього матеріалу у вологому середовищі на коефіцієнт K, установлений для тієї категорії, допущення в яку вимагається для цього транспортного засобу.


C. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Порядок визначення ефективності термічних пристосувань транспортних засобів


31. Визначення ефективності термічного обладнання транспортних засобів здійснюється відповідно до методів, описаних у пунктах 32 - 47 цього доповнення.


Транспортні засоби-льодовники


32. Порожній транспортний засіб розташовують в ізотермічній камері, в якій повинна підтримуватися рівномірна й постійна середня температура +30° C ± 0,5° C. Повітря камери повинно залишатися вологим, причому точка роси встановлюється в +25° C ± 2° C; циркуляція повітря здійснюється так, як зазначено в пункті 9 цього доповнення.

33. Прилади для вимірювання температури, захищені від випромінювання, розташовуються всередині й зовні кузова в місцях, зазначених у пунктах 3 й 4 цього доповнення.

34. a) Для транспортних засобів, що не є транспортними засобами з незнімними евтектичними плитами й транспортними засобами, що працюють на скрапленому газі, максимальна кількість холодильного агента, яка зазначена заводом-виробником або яка фактично може бути розміщена, завантажується в передбачені ємності, коли середня внутрішня температура кузова досягає середньої зовнішньої температури кузова (+30° C). Двері, люки та всі отвори закриваються, а пристрої для внутрішньої вентиляції транспортного засобу, якщо такі є, приводяться в дію при їхньому максимальному режимі. Крім того, на нових транспортних засобах у кузові приводиться в дію опалювальний пристрій, потужність якого становить 35 % потужності, обмінюваної через стінки в умовах постійного режиму, коли досягнута температура, передбачена для цього класу транспортних засобів. Під час випробування жодне додаткове завантаження холодильного агента не здійснюється.

b) Під час випробування транспортних засобів з незнімними евтектичними плитами передбачається попередня фаза заморожування евтектичного розчину. Для цього, після того як середня внутрішня температура кузова й температура плит досягнуть середньої зовнішньої температури (+30° C), двері та люки закриваються й приводиться в дію механізм для охолодження плит на період тривалістю 18 послідовних годин. Якщо пристрій для охолодження плит має машину, що працює циклічно, то загальна тривалість роботи цього пристрою повинна становити 24 години. На нових транспортних засобах відразу після зупинки охолоджувального пристрою в кузові приводиться в дію опалювальний пристрій, потужність якого становить 35 % потужності, обмінюваної через стінки в умовах постійного режиму, коли досягнута температура, передбачена для цього класу транспортних засобів. Під час випробування жодного повторного заморожування розчину не здійснюється.

c) Для транспортних засобів, оснащених системою, в якій використовується скраплений газ, повинна дотримуватися така процедура випробування: після того як середня внутрішня температура кузова досягне середньої наружної температури (+30° C), резервуари, призначені для скрапленого газу, заповнюються до рівня, установленого виробником. Потім двері, люки та інші отвори закриваються, як в умовах нормальної експлуатації, а пристрої внутрішньої вентиляції транспортного засобу, якщо такі є, приводяться в дію на максимальному режимі. Термостат регулюється на температуру, яка максимум на 2° нижче граничної температури, установленої для цього класу транспортних засобів. Потім починається охолодження кузова з одночасним поповненням витраченого скрапленого газу. Ця заміна здійснюється:

- або протягом періоду між початком охолодження й моментом, коли вперше досягається температура, передбачена для цього класу транспортних засобів;

- або протягом трьох годин з початку охолодження, залежно від того, який із цих періодів коротший.

Після цього жодного поповнення зазначених резервуарів у ході випробування більше не здійснюється.

Для нових транспортних засобів після досягнення температури, передбаченої для цього класу транспортних засобів, у кузові приводиться в дію опалювальний пристрій, потужність якого становить 35 % потужності, обмінюваної через стінки в умовах постійного режиму.

35. Середня зовнішня температура й середня внутрішня температура кузова повинні вимірюватися принаймні кожні 30 хвилин.

36. Випробування продовжується протягом 12 годин, після того як середня внутрішня температура кузова досягла нижньої межі, установленої для цього класу транспортних засобів (A = +7° C; B = -10° C; C = -2° C), або у випадку транспортних засобів з незнімними евтектичними плитами - після зупинки охолоджувального пристрою. Результати випробування вважаються задовільними, якщо впродовж цих 12 годин середня внутрішня температура кузова не перевищує цієї нижчої межі.

Транспортні засоби-рефрижератори


37. Випробування здійснюється в умовах, зазначених у пунктах 32 й 33 цього доповнення.

38. Коли середня внутрішня температура кузова досягла зовнішньої температури (+30° C), двері, люки та інші отвори закриваються й холодильний пристрій, а також пристрій для внутрішньої вентиляції (якщо такі є) приводяться в дію на максимальному режимі. Крім того, на нових транспортних засобах у кузові приводиться в дію опалювальний пристрій, потужність якого становить 35 % потужності, обмінюваної через стінки в умовах постійного режиму, коли досягнута температура, передбачена для цього класу транспортних засобів.

39. Середня зовнішня температура й середня внутрішня температура кузова повинні вимірюватися принаймні кожні 30 хвилин.

40. Випробування продовжується протягом 12 годин після того, як середня внутрішня температура кузова досягла:

- або нижньої межі, установленої для цього класу транспортних засобів, якщо йдеться про класи A, B або C (A = 0° C, B = -10° C, C = -20° C);

- або принаймні верхньої межі, установленої для цього класу транспортних засобів, якщо йдеться про класи D, E або F (D = 0° C; E = -10° C; F = -20° C).

Результати випробування вважаються задовільними, якщо холодильний пристрій може забезпечити підтримання протягом цих 12 годин режиму передбаченої температури, причому період автоматичного розморожування холодильної установки (у випадку його наявності) не береться до уваги.

41. Якщо холодильний пристрій з усіма його пристроями пройшов окреме випробування для визначення його корисної холодопродуктивності при передбаченій заданій температурі й одержав позитивну оцінку компетентного органу, то цей транспортний засіб може вважатися транспортним засобом-рефрижератором без проведення будь-яких випробувань ефективності, якщо корисна холодопродуктивність цього перевищуватиме втрати тепла в постійному режимі через стінки кузова для розглядуваного класу транспортних засобів, помножених на коефіцієнт 1,75.

42. Якщо холодильна машина заміняється машиною іншого типу, то компетентний орган може:

a) або зажадати, щоб транспортний засіб був підданий вимірюванням і контролю, передбаченим у пунктах 37 - 40;

b) або пересвідчитися в тому, що корисна холодопродуктивність нової машини при температурі, передбаченій для цього класу транспортних засобів, дорівнює або вище корисної холодопродуктивності заміненої машини;

c) або пересвідчитися в тому, що корисна холодопродуктивність нової машини задовольняє положення пункту 41.


Опалювані транспортні засоби


43. Порожній транспортний засіб розташовують в ізотермічній камері, в якій підтримується постійна середня температура на можливо нижчому рівні. Повітря в камері приводиться в рух, як зазначено в пункті 9 цього доповнення.

44. Прилади для вимірювання температури, захищені від випромінювання, розташовують усередині й зовні кузова в місцях, зазначених у пунктах 3 й 4 цього доповнення.

45. Двері, люки та інші отвори закриваються, і опалювальний пристрій, а також пристрій для внутрішньої вентиляції (якщо такі є) приводяться в дію на максимальному режимі.

46. Середня зовнішня температура й середня внутрішня температура кузова повинні вимірюватися принаймні кожні 30 хвилин.

47. Випробування продовжується протягом 12 годин після того, як різниця між середньою внутрішньою температурою кузова й середньою зовнішньою температурою досягла розміру, що відповідає умовам, установленим для цього класу транспортних засобів, причому цей розмір підвищується на 35 % для нових транспортних засобів. Результати випробування вважаються задовільним, якщо опалювальний пристрій може забезпечити підтримання протягом цих 12 годин передбаченої різниці температури.

Протоколи випробувань

48. Для кожного випробування транспортного засобу складається протокол випробування, який складається з:

частини 1, яка відповідає наведеному нижче зразку N 1A або 1B, якщо цього ще не зроблено для протоколу випробування, передбаченого в пункті 28, та

частини 3, яка відповідає наведеному нижче зразку N 4A, 4B, 4C, 5 або 6.

Перевірка ефективності термічного обладнання транспортних засобів, що знаходяться в експлуатації

49. Для перевірки ефективності термічного обладнання кожного транспортного засобу-льодовника, що знаходиться в експлуатації, рефрижератора чи опалюваного транспортного засобу, зазначеного в підпунктах "b" й "c" пункту 1 доповнення 1 до цього додатка, компетентні органи можуть:

- або застосовувати методи, описані в пунктах 32 - 47 цього доповнення;

- або призначити експертів, уповноважених застосовувати такі положення:

a) Транспортні засоби-льодовники, що не є транспортними засобами з незнімними евтектичними акумуляторами

Проводиться перевірка на предмет з'ясування того, що внутрішня температура порожнього транспортного засобу, в якому температура попередньо доведена до зовнішньої, може бути доведена до граничної температури, передбаченої для цього класу транспортних засобів у цьому додатку, і що вона може підтримуватися нижче цієї температури протягом періоду t, коли t  ≥ , де Δθ є різницею між +30° C і цією граничною температурою, а Δθ'- різницею між середньою зовнішньою температурою під час випробування й згаданою граничною температурою при зовнішній температурі не менше +15° C. Якщо результати є задовільними, то ці транспортні засоби можуть залишатися в експлуатації як транспортні засоби-льодовники в первинно встановленому класі на новий період не більше трьох років.

b) Транспортні засоби-рефрижератори

Проводиться перевірка на предмет з'ясування того, що при зовнішній температурі не менше 15° C внутрішня температура порожнього транспортного засобу, яка попередньо була доведена до зовнішньої температури, може бути доведена протягом періоду тривалістю не більше шести годин

- для класів A, B або C: до мінімальної температури, передбаченої для цього класу транспортних засобів у цьому додатку;

- для класів D, E або F: до граничної температури, передбаченої для цього класу транспортних засобів у цьому додатку.

Якщо результати є задовільними, то ці транспортні засоби можуть залишатися в експлуатації як транспортні засоби-рефрижератори в первісно встановленому класі на новий період не більше трьох років.

c) Опалювані транспортні засоби

Проводиться перевірка на предмет з'ясування можливості досягнення підтримання протягом не менше 12 годин передбаченої в цьому додатку різниці між внутрішньою температурою транспортного засобу й зовнішньою температурою, що визначає клас, до якого належить транспортний засіб (22° C для класу A та 32° C для класу B). Якщо результати є задовільними, то ці транспортні засоби можуть залишатися в експлуатації як опалювані транспортні засоби в первісно встановленому класі на новий період не більше трьох років.

a) Положення, спільні для транспортних засобів-льодовників, рефрижераторів та опалюваних транспортних засобів

i) Якщо результати є не задовільними, то транспортні засоби-льодовники, рефрижератори та опалювані транспортні засоби можуть залишатися в експлуатації в первісно встановленому класі тільки за умови, що вони успішно пройдуть на дослідній станції випробування, описані в пунктах 32 - 47 цього доповнення; у цьому випадку вони можуть бути залишені в експлуатації в первісно встановленому класі на новий період у шість років.
ii) Якщо йдеться про транспортні засоби-льодовники, рефрижератори чи опалювані транспортні засоби серійного виробництва, які виготовлені відповідно до визначеного типу, що відповідають положенням пункту 2 доповнення 1 до цього додатка й належать одному й тому самому власнику, то, крім контролю термічного обладнання кожного транспортного засобу, для того щоб переконатися, що його загальний стан є задовільним, може бути проведена на дослідній станції відповідно до положень пунктів 32 - 47 цього доповнення перевірка ефективності пристосувань для охолодження або обігрівання стосовно принаймні 1 % цих транспортних засобів. Якщо результати цього контролю й цієї перевірки є задовільними, то всі ці транспортні засоби можуть бути залишені в експлуатації в первісно встановленому класі на новий період у шість років.

e) Протоколи випробувань

Для кожного випробування транспортного засобу, проведеного експертом, складається протокол, в якому є:

частина 1, що відповідає наведеному нижче зразку N 1A або 1B, якщо цього ще не зроблено до протоколу, передбаченого в підпункті "d" пункту 29, і

частина 3, що відповідає наведеному нижче зразку N 7, 8 або 9.

Перехідні положення, що застосовуються до нових транспортних засобів

50. Протягом чотирьох років з дати набрання чинності цією Угодою відповідно до положень пункту 1 її статті 11, якщо через недостатнє число дослідних станцій немає можливості з'ясувати ефективність термічного обладнання транспортних засобів шляхом застосування методів, описаних у пунктах 32 - 47 цього доповнення, відповідність нормам нових транспортних засобів-льодовників, рефрижераторів та опалюваних транспортних засобів може бути перевірена шляхом застосування положень пункту 49 цього доповнення.

D. ПРОЦЕДУРА ВИМІРЮВАННЯ КОРИСНОЇ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ W o УСТАНОВКАМИ ПРИ НЕОБЛЕДЕНІЛОМУ ВИПАРНИКУ

51. Після досягнення теплового балансу корисна холодопродуктивність дорівнює сумі теплового потоку U., який проходить через стінки калориметричної камери або транспортного засобу, в якому змонтовано холодильну установку, і кількості виміряного тепла W j, що виділяється в кузові електричним обігрівачем з вентилятором:

Wo = W j + U.Δθ.

52. Холодильне обладнання встановлюється або в калориметричній камері, або в транспортному засобі.

У кожному випадку глобальний коефіцієнт теплопередачі визначається лише за однією середньою температурою стінок до вимірювання холодопродуктивності. Після цього вводиться арифметична поправка на основі результатів випробування й досвіду випробувальної станції з урахуванням середньої температури стінок у кожній точці теплової рівноваги під час визначення корисної холодопродуктивності.

Для цілей забезпечення максимальної точності рекомендується використовувати калібровану калориметричну камеру.

Використовувані при цьому методи й процедури описуються у викладених вище пунктах 1 - 15; однак достатньо безпосередньо виміряти коефіцієнт U, який визначається за формулою:


де:

W - кількість тепла (у ваттах), розсіювана вентиляторами внутрішніх обігрівачів;

Δθm - різниця між середньою внутрішньою температурою θi і середньою зовнішньою температурою θc;

U - тепловий потік на одиницю часу на градус відхилення між температурою повітря всередині й зовні калориметричної камери або транспортного засобу при встановленому холодильному обладнанні.

Калориметрична камера або транспортний засіб розміщуються в дослідній камері. При використанні калориметричної камери U.Δθm не повинна перевищувати 35 % загального теплового потоку Wo.

Калориметрична камера або ізотермічний кузов транспортного засобу повинні бути надійно ізольовані.

53. У випадку необхідності наведений нижче метод може бути використаний як для перевірки прототипу, так і для випробування серійного обладнання. Корисна холодопродуктивність при цьому випробуванні визначається шляхом множення маси потоку холодильного агента (m) на різницю між ентальпією (ho) холодильного агента у вигляді пару, який виходить з обладнання, й ентальпією (h1) рідкого холодильного агента, що надходить до обладнання.

Для одержання корисної холодопродуктивності із цієї величини віднімається кількість тепла (Wf), вироблена вентилятором для внутрішньої циркуляції повітря. Показник Wf важко визначити, якщо вентилятори для внутрішньої циркуляції повітря приводяться в дію від зовнішнього двигуна; у цьому випадку метод ентальпії застосовувати не рекомендується. Коли вентилятори приводяться в дію електродвигунами, розміщеними всередині транспортного засобу, електрична енергія вимірюється відповідними приладами з точністю ±3 %.

Тепловий баланс визначається за формулою:

Wo = (ho - h1)m - Wf.

Відповідні методи описуються в стандартах ISO 971, BS 3122, DIN, NEN і т. д. Електричний обігрівач поміщається всередині транспортного засобу для забезпечення теплового балансу.

54. Вимірювальні прилади

Вимірювальні станції повинні мати вимірювальні прилади для визначення розміру коефіцієнта U з точністю ±5 %. Тепловіддача, зумовлена виходом повітря, не повинна перевищувати 5 % загальної тепловіддачі через стінки калориметричної камери або транспортного засобу. Витрата холодильного агента повинна визначатися з точністю ±5 %. Холодопродуктивність повинна визначатися з точністю ± 10 %.

Вимірювальні прилади для калориметричної камери або транспортного засобу повинні відповідати приладам, зазначеним у викладених вище пунктах 3 й 4.

Вимірюванню підлягає:

a) Температура повітря: принаймні чотири датчики, розміщені рівномірно на вході випарника;

принаймні чотири датчики, розміщені рівномірно на виході випарника;

принаймні чотири датчики, розміщені рівномірно на вході (входах) холодильної установки;

датчики температури повинні бути захищені від впливу променевого світла.

b) Споживання енергії: прилади повинні забезпечувати вимірювання споживання електроенергії або пального в холодильній установці.

c) Число обертів: прилади повинні забезпечувати вимірювання числа обертів двигунів, які приводять у дію компресори та вентилятори, або реєстрацію даних для розрахунку цього числа обертів у випадку неможливості безпосереднього вимірювання.

d) Тиск: високоточні манометри (з точністю вимірювання ±1 %) установлюються на конденсаторі, випарнику й на вході компресора, якщо на випарнику установлено регулятор тиску.

e) Кількість тепла: тепловий потік, який розсіюється обладнанням для внутрішнього обігрівання, оснащений електричними реостатами, не повинен перевищувати 1 Вт/см 2, причому обігрівальні елементи повинні бути захищені кожухом з низькою тепловіддачею.

55. Умови випробування

i) Середня температура повітря на вході (входах) холодильної установки повинна становити 30° C ± 0,5 K.

Максимальна різниця між температурами в самій теплій і самій холодній точках не повинна перевищувати 2 K.

ii) Усередині калориметричної камери або транспортного засобу (на вході випарника): три рівня температур у межах від -25° C до +12° C залежно від технічних характеристик установки; один з рівнів повинен дорівнювати мінімальній температурі, установленій заводом-виробником для цього класу, з відхиленням ±1° C.

Відхилення середньої внутрішньої температури повинно становити не більше ±0,5° C.

Утрати тепла в калориметричній камері або транспортному засобі за незмінних умов під час вимірювання холодопродуктивності повинні підтримуватися на постійному рівні з відхиленням ±1° C.

Надаючи холодильну установку для випробування, завод-виробник повинен передати:

- документи з описом установки, що випробується;

- технічній документ з коротким викладом найважливіших параметрів функціонування установки й із зазначенням допустимих діапазонів;

- технічні характеристики транспортних засобів серії, що випробується;

- заяву стосовно виду (видів) енергії, що використовується в ході випробувань.

56. Процедура випробування

Випробування складається з таких двох основних частин: фази охолодження та подальшого вимірювання корисної холодопродуктивності на трьох рівнях температури, що підвищуються.

a) Фази охолодження: вихідна температура калориметричної камери або транспортного засобу повинна відхилятися не більше, ніж на ±3° C від установленої зовнішньої температури. Потім вона повинна бути знижена до -25° C (або до мінімальної температури для установки цього класу).

b) Вимірювання корисної холодопродуктивності: на кожному рівні внутрішньої температури.

Перше випробування тривалістю не менше чотирьох годин на кожному температурному рівні проводиться з термостатом (холодильної установки) для вирівнювання теплопередачі між внутрішньою та зовнішньою частинами калориметричної камери або транспортного засобу.

Друге випробування проводиться з відключеним термостатом для визначення максимальної холодопродуктивності холодильної установки, при якій кількість тепла, що виділяється обладнанням для внутрішнього обігрівання, дозволяє підтримувати тепловий баланс на кожному температурному рівні, установленому в пункті 55.

Тривалість другого випробування повинна становити не менше чотирьох годин.

Перед зміною температурного рівня, здійснюється розмороження вручну.

Якщо холодильна установка може приводитися в дію з допомогою більш ніж одного джерела енергії, то випробування повторюються для кожного джерела енергії.

Якщо холодильна установка приводиться в дію двигуном транспортного засобу, то випробування проводиться як при мінімальному, так і при номінальному числі обертів компресора, визначеному заводом-виробником.

Якщо холодильна установка приводиться в дію за рахунок руху транспортного засобу, то випробування проводиться при номінальному числі обертів компресора, визначеному заводом-виробником.

Така сама процедура використовується для методу ентальпії, описаного в пункті 53, причому в цьому випадку з додатковим вимірюванням тепла, що розсіюється на кожному рівні температур вентиляторами випарника.

57. Застережні заходи

Оскільки зазначені вимірювання корисної холодопродуктивності здійснюються з відключеним термостатом холодильної установки, необхідно дотримуватися таких застережних заходів:

якщо є перепускна система для гарячих газів, то під час проведення випробувань вона повинна бути відключеною;

якщо холодильна установка оснащена автоматичними регуляторами для відключення окремих циліндрів (для приведення холодопродуктивності установки у відповідність до потужності двигуна), то випробування проводиться з тим числом циліндрів, яке відповідає цій температурі.

58. Контроль

За допомогою методів, зазначених у протоколі випробування, необхідно переконатися в тому, що:

i) система розморожування й термостат функціонують належним чином;
ii) витрата повітря, що розсіюється, відповідає вказівкам заводу-виробника; для вимірювання витрати повітря, що розсіюється вентиляторами випарника в холодильній установці, повинні використовуватися методи, що дають змогу виміряти загальний обсяг подачі повітря. Рекомендується використовувати один з відповідних чинних стандартів, тобто BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796;
iii) для випробувань використовується холодильний агент, який відповідає технічним вимогам заводу-виробника.

59. З погляду УПШ холодопродуктивність визначається на основі середньої внутрішньої температури, зареєстрованої приборами для вимірювання температури, описаними в наведеному вище пункті 3, а не на основі значення зареєстрованого датчиками температури, установленими на вході випарника або на виході з нього.

60. Протоколи випробувань

Протокол випробування належного типу заповнюється відповідно до наведеного нижче зразком N 10.

 

ЗРАЗОК N 1AПротокол випробування,
складений відповідно до положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для таких перевезень (УПШ)

Протокол випробування N ____


Частина 1


Специфікація транспортного засобу (транспортні засоби, які не є цистернами, призначеними для перевезення рідких харчових продуктів)
______________________________________________________________________________________
Станція, уповноважена проводити випробування (експерт)1:

____________
1 Непотрібне викреслити (експерти проводять випробування лише в тому випадку, якщо ці випробування відповідають пунктам 29 й 49 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ).

Назва (прізвище) _______________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________________

Тип транспортного засобу2:

____________
2 Вагон, вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп, контейнер і т. д.

Заводська марка ___________________________ Реєстраційний номер _________________________
Серійний номер _______________________________________________________________________
Дата початку експлуатації _______________________________________________________________
Тара 3 _____________________________ кг Вантажопідйомність3 ____________________________ кг

____________
3 Зазначити джерело інформації.

Кузов:
Марка й тип ______________________________ Розпізнавальний номер ________________________
Виготовлений (ким) ____________________________________________________________________
Належить (кому) або експлуатується (ким) __________________________________________________
Наданий (ким) _________________________________________________________________________
Дата виготовлення _____________________________________________________________________
Основні габарити:
Зовнішні: довжина ____________________ м, ширина ________________ м, висота _____________ м
Внутрішні: довжина __________________ м, ширина _________________ м, висота _____________ м
Загальна площа підлоги кузова _________________________________________________________ м2
Корисний внутрішній об'єм кузова _____________________________________________________ м3
Загальна внутрішня поверхня стінок кузова Si ____________________________________________ м2
Середня поверхня кузова: S = √S• Se___________________________________________________ м2

Специфікація стінок кузова 1:

____________
1 Характер і товщина матеріалів, з яких виготовлені стінки кузова, починаючи з внутрішнього боку й закінчуючи зовнішнім, спосіб виготовлення й т. д.

Дах __________________________________________________________________________________
Підлога _______________________________________________________________________________
Бічні стінки ____________________________________________________________________________
Конструктивні особливості кузова 2 _______________________________________________________

____________
2 Якщо поверхня кузова не є рівною, зазначити способи визначення S i та S e.

кількість,                ) дверей _______________________________________________________________
розміщення           ) вентиляційних щитків __________________________________________________
та розміри             ) отворів для завантаження льоду __________________________________________
Додаткові пристрої 3

____________
3 Вішала для м'яса, флетнери й т. д.

Коефіцієнт K = __________________________________________________________________ Вт/м2K

______________________________________________________________________________________
 

 

ЗРАЗОК N 1B


Протокол випробування,
складений відповідно до положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)


Протокол випробування N ___________


______________________________________________________________________________________
Частина 1


Cпецифікація транспортних засобів-цистерн, призначених для перевезення рідких харчових продуктів
______________________________________________________________________________________

Станція, уповноважена проводити випробування (експерт) 1:

____________
1 Непотрібне викреслити (експерти проводять випробування тільки в тому випадку, якщо ці випробування відповідають пунктам 29 й 49 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ).

Назва (прізвище) _______________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________________

Тип цистерни 2:

____________
2 Вагон, вантажний автомобіль, причеп, напівпричеп, контейнер і т. д.

Заводська марка ___________________________ Реєстраційний номер _________________________

Серійний номер _______________________________________________________________________

Дата початку експлуатації _______________________________________________________________

Тара 3 ____________________________ кг Вантажопідйомність 3 _____________________________ кг

____________
3 Зазначити джерело інформації.

Цистерна:

Марка й тип ____________________________ Розпізнавальний номер _________________________

Виготовлена (ким) _____________________________________________________________________

Належить (кому) або експлуатується (ким) _________________________________________________

Представлена (ким) ____________________________________________________________________

Дата виготовлення _____________________________________________________________________

Основні габарити:

Зовнішні: довжина циліндра _____________________ м, довжина більшої вісі __________________ м, довжина меншої вісі __________________ м

Внутрішні: довжина циліндра _____________________ м, довжина більшої вісі _________________ м, довжина меншої вісі ____________________ м

Корисний внутрішній об'єм ___________________________________________________________ м 3

Внутрішній об'єм кожного відсіку ______________________________________________________ м 3

Загальна внутрішня поверхня цистерни S i _______________________________________________ м 2

Внутрішня поверхня кожного відсіку S i1 _______, S i2 ______, _______________________________ м 2

Загальна зовнішня поверхня цистерни S e ________________________________________________ м 2

Середня поверхня цистерни: S = √S• Se ________________________________________________ м 2

Специфікація стінок цистерни 1:

____________
1 Характер і товщина матеріалів, з яких виготовлено стінки цистерни починаючи з внутрішнього боку й закінчуючи зовнішнім, спосіб виготовлення й т. д.

Конструктивні особливості цистерни 2: ____________________________________________________

___________
2 Якщо поверхня цистерни не є рівною, зазначити спосіб визначення S i та S e.

Кількість, розміри та опис люків __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Опис устрою кришки люка ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Кількість, розміри та опис зливного патрубка _______________________________________________

______________________________________________________________________________________
Додаткові пристосування ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

ЗРАЗОК N 2A


Частина 2

Вимірювання загального коефіцієнта теплопередачі транспортних засобів, які не є цистернами, призначеними для перевезення рідких харчових продуктів, відповідно до пунктів 7 - 15 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


______________________________________________________________________________________
Метод, використаний для випробування: внутрішнє охолодження (внутрішнє обігрівання) 1

Дата й час зачинення дверей та інших отворів транспортного засобу ___________________________

Середні величини, одержані за ___________________ годин функціонування в постійному режимі (з ________ до ____________ годин):

a) середня зовнішня температура кузова: θe = _________________________ °C ± K

b) середня внутрішня температура кузова: θi = ________________________ °C ± K

c) одержана середня різниця температур:  Δθ = K

Максимальна різниця температур:

зовні кузова K

усередині кузова K

Середня температура стінок кузова  _______________________________________________ °C

Робоча температура теплообмінника 2 __________________________________________________ °C

Точка роси повітря зовні кузова під час функціонування в постійному режимі 2 _______________ °C± _________________ K

Загальна тривалість випробування ______________________________________________________ ч

Тривалість постійного режиму __________________________________________________________ ч

Потужність, витрачена в теплообмінниках: W 1 ___________________________________________ Вт

Потужність, спожита вентиляторами: W 2 _______________________________________________ Вт

Загальний коефіцієнт теплопередачі, визначений за формулою:

Випробування на внутрішнє охолодження 1  

Випробування на внутрішнє обігрівання 2  

_______________________________________________________ K = ____________________ Вт/м2K

Максимальна похибка вимірювання під час проведення випробування _______________________ %

Зауваження 3 ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(Заповнюється лише для транспортного засобу, який не має термічного оснащення)

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого відповідно до доповнення 3 до додатка 1 до УПШ чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб має розпізнавальне буквене позначення IN/IR 1. Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ можливе тільки протягом не більше шести років, тобто до ____________________

____________
1 Непотрібне викреслити.
2 Зазначати лише для випробування шляхом внутрішнього охолодження.
3 Якщо кузов не має форми паралелепіпеда, зазначити розташування точок вимірювання зовнішньої та внутрішньої температур кузова.  

Складено в: ________________________
Дата: ______________________________ 

 
___________________________________
Відповідальний за випробування ЗРАЗОК N 2B

Частина 2


Вимірювання загального коефіцієнта теплопередачі транспортних засобів-цистерн, призначених для перевезення рідких харчових продуктів, відповідно до пунктів 16 - 25 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


______________________________________________________________________________________
Метод, використаний для випробування: внутрішнє обігрівання

Дата й час закриття отворів транспортного засобу ___________________________________________

Середні величини, одержані за __________________ годин функціонування в постійному режимі (з ______________ до _____________ годин):

a) середня зовнішня температура цистерни: θe = ____________________ °C ± __________________ K

b) середня внутрішня температура цистерни:

 

                                                                                       _________________ = _________________ °C ± K

c) одержана середня різниця температур: Δθ ______________________________________________ K

Максимальна різниця температур:

усередині цистерни __________________________________________________________________ K

усередині кожного відсіку _____________________________________________________________ K

зовні цистерни ______________________________________________________________________ K

Середня температура стінок цистерни __________________________________________________ °C

Загальна тривалість випробування ______________________________________________________ ч

Тривалість постійного режиму _________________________________________________________ ч

Потужність, витрачена в теплообмінниках: W 1 ___________________________________________ Вт

Потужність, спожита вентиляторами: W 2 _______________________________________________ Вт

Загальний коефіцієнт теплопередачі, визначений за формулою:  

K = ____________ Вт/m 2K

Максимальна похибка вимірювання під час проведеного випробування ______________________ %

Зауваження 1 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________
1 Якщо цистерна не має паралелепіпеда, зазначити розташування точок вимірювання зовнішньої та внутрішньої температур.

(Заповнюється лише для транспортного засобу, який не має термічного оснащення)

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого відповідно до доповнення 3 до додатка 1 до УПШ та чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб має в цьому випадку розпізнавальне буквене позначення IN/IR2.

____________
2 Непотрібне викреслити.

Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ можливе тільки протягом не більше шести років, тобто до _____________________________________
______________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 


ЗРАЗОК N 3


Частина 2


Перевірка ізотермічних властивостей транспортного засобу, який знаходиться в експлуатації, яку проводять експерти поза випробувальною станцією відповідно до пункту 29 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


______________________________________________________________________________________
Випробування проведено на підставі протоколу N ________________________________________ від
______________________________________________________________________________________,
виданого експертом станції, уповноваженим проводити випробування (прізвище, адреса)
______________________________________________________________________________________

Стан окремих частин, виявлений у ході перевірки:

Дах __________________________________________________________________________________

Бічні стінки ___________________________________________________________________________

Торцеві стінки _________________________________________________________________________

Підлога _________________________________________________________

Двері та отвори ________________________________________________________________________

Сполучення ___________________________________________________________________________

Отвори для стікання води, яка використовується для промивання _____________________________

Перевірка герметичності ________________________________________________________________

Коефіцієнт K нового транспортного засобу (зазначеного в попередньому протоколі випробування) ____________________________________________________________________________ Вт/м2K

Зауваження: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів перевірки транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого відповідно до доповнення 3 до додатка 1 до УПШ й чинного протягом не більше трьох років; транспортний засіб має в цьому випадку розпізнавальне буквене позначення IN/IR1.

____________
1 Непотрібне викреслити.

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 

 
ЗРАЗОК N 4A


Частина 3


Перевірка холодильного обладнання транспортних засобів-льодовників зі звичайним і сухим льодом на станції, уповноваженій проводити випробування, відповідно до пунктів 32 - 36, за винятком підпунктів "b" та "c" пункту 34 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ

______________________________________________________________________________________
Холодильне обладнання:

опис холодильного обладнання __________________________________________________________

вид холодильного агента ________________________________________________________________

номінальна кількість холодильного агента, зазначене заводом-виробником ____________________ кг

фактичне завантаження холодильного агента для випробування _____________________________ кг

привід незалежний / залежний / що працює від магістралі 1 ____________________________________

знімне/незнімне обладнання для охолодження 1 _____________________________________________

____________
1 Непотрібне викреслити.

завод-виробник _______________________________________________________________________

тип, серійний/номер ____________________________________________________________________

рік виготовлення ______________________________________________________________________

пристосування для завантаження (опис, розміщення; у випадку необхідності додати креслення) ______________________________________________________________________________________

Пристосування для внутрішньої вентиляції:

опис (число апаратів і т. д.) ______________________________________________________________

потужність електричних вентиляторів __________________________________________________ Вт

витрата __________________________________________________________________________ м 3

розміри трубопроводів: поперечний переріз __________________ м 2, довжина _________________ м

екран повітрозабірника; опис 1 ___________________________________________________________

Автоматичні пристрої __________________________________________________________________

Середня температура на початку випробування:

усередині ___________________________________________ °C ± ___________________________ K

зовні _______________________________________________ °C ± ___________________________ K

точка роси випробувальної камери ______________________ °C ± ___________________________ K

Потужність внутрішнього обігрівача ____________________________________________________ Вт

Дата й час закриття дверей та отворів транспортного засобу __________________________________

Записи середніх значень внутрішньої та зовнішньої температури та (або) крива вимірювання цих температур залежно від часу _____________________________________________________________

Зауваження: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого відповідно до доповнення 3 до додатка 1 до УПШ й чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб має в цьому випадку розпізнавальне буквене позначення ____________________________________________________________________

Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ можливе тільки протягом не більше шести років, тобто до _____________________________________
________________________________________________________________________________________

 

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування ЗРАЗОК N 4B


Частина 3


Перевірка ефективності холодильного обладнання транспортних засобів-льодовників з евтектичними плитами на станції, уповноваженій проводити випробування, відповідно до пунктів 32 - 36, за винятком підпунктів "a" й "c" пункту 34 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ

Холодильне обладнання:

опис _________________________________________________________________________________

вид евтектичного розчину _______________________________________________________________

номінальна кількість евтектичного розчину, зазначене заводом-виробником ___________________ кг

прихована теплота при температурі заморожування, зазначеній заводом-виробником, ______________ кДж/кг при __________________ °C

знімне/незнімне холодильне обладнання 1

привід незалежний / залежний / такий, що працює від магістралі 1

____________
1 Непотрібне викреслити.

завод-виробник _______________________________________________________________________

тип, серійний/номер ___________________________________________________________________

рік виготовлення ______________________________________________________________________

евтектичні плити: марка __________________________ тип __________________________________

розміри, кількість і розміщення плит, відстань від стінок (додати креслення) ______________________
_____________________________________________________________________________________

зазначений заводом-виробником загальний запас холоду при температурі заморожування ______________________________________________________________________________ кДж °C

Пристосування для внутрішньої вентиляції (за наявності):

опис _________________________________________________________________________________

автоматичні пристрої ___________________________________________________________________

Холодильне обладнання (за наявності):

марка _________________________ тип __________________________ N ______________________

розміщення ___________________________________________________________________________

компресор: марка ________________ тип __________________________________________________

вид приводу __________________________________________________________________________

вид холодильного агента ________________________________________________________________

конденсатор __________________________________________________________________________

холодопродуктивність, зазначена заводом-виробником для конкретної температури заморожування при зовнішній температурі +30° C _________ Вт

Автоматичні пристрої:

марка ______________________________________ тип ______________________________________

розморожувач (за наявності) _____________________________________________________________

термостат ____________________________________________________________________________

реле низького тиску ВР _________________________________________________________________

реле високого тиску НР _________________________________________________________________

запобіжний клапан ____________________________________________________________________

інші пристрої __________________________________________________________________________

Допоміжні пристрої:

електронагрівальні пристрої сполучення дверей:

потужність на погонний метр опору __________________________________________________ Вт/м

лінійна довжина опору _______________________________________________________________ м

Середня температура на початку випробування:

усередині _____________________________________ °C ± _________________________________ K

зовні _________________________________________ °C ± _________________________________ K

точка роси випробувальної камери _______________ °C± __________________________________ K

Потужність системи внутрішнього обігрівання ___________________________________________ Вт

Дата й час закриття дверей та отворів транспортного засобу __________________________________

Час накопичення холоду ______________________________________________________________ ч

Записи середніх температур усередині й зовні кузова та (або) крива вимірювань цих температур залежно від часу
______________________________________________________________________________________

Зауваження: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ та чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб у цьому випадку має розпізнавальне буквене позначення
______________________________________________________________________________________

Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ можливе тільки протягом не більше шести років, тобто до ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 

 


ЗРАЗОК N 4C


Частина 3

Перевірка ефективності холодильного обладнання транспортних засобів-льодовників, в яких використовується скраплений газ, на станції, уповноваженій проводити випробування відповідно до пунктів 32 - 36, за винятком підпунктів "a" й "b" пункту 34 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


Холодильне обладнання:

опис

привід незалежний / залежний / той, що працює на магістралі 1

знімне/незнімне холодильне обладнання 1

____________
1 Непотрібне викреслити.

завод-виробник

тип, серійний/номер

рік виготовлення

вид холодильного агента

номінальна кількість холодильного агента, зазначена заводом-виробником                    кг

фактичне завантаження холодильного агента для випробування                                      кг

опис резервуара

пристосування для завантаження (опис, розміщення)

Пристосування для внутрішньої вентиляції:

опис (число апаратів і т. д.)

Потужність електричних вентиляторів _________________________________________________ Вт

витрата __________________________________________________________________________ м3

розмір трубопроводів: поперечний переріз ___________________________________ м2, довжина м

Автоматичні пристрої __________________________________________________________________

Середня температура на початку випробування:

усередині ______________________________________________________________________ °C ± K

зовні _________________________________________________________________________ °C ± K

точка роси випробувальної камери _________________________________________________ °C ± K

Потужність системи внутрішнього обігрівання __________________________________________ Вт

Дата й час закриття дверей та отворів транспортного засобу _________________________________

Записи середніх температур усередині й зовні кузова та (або) крива змін цих температур залежно від часу _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зауваження: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ й чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб у цьому випадку має розпізнавальне буквене означення

Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ можливе тільки протягом не більше шести років, тобто до ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 

 

ЗРАЗОК N 5


Частина 3

Перевірка ефективності холодильного обладнання транспортних засобів-рефрижераторів на станції, уповноваженій проводити випробування, згідно з пунктами 37 - 40 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


Холодильне обладнання:

привід незалежний / залежний / той, що працює від магістралі 1 ________________________________

знімне/незнімне холодильне обладнання 1 _________________________________________________

завод-виробник _______________________________________________________________________

тип, серійний номер ___________________________________________________________________

рік виготовлення ______________________________________________________________________

вид і кількість холодильного агента ______________________________________________________

корисна холодопродуктивність при зовнішній температурі +30° C і внутрішній температурі, зазначена заводом-виробником:

0° C ______________________________________________________________________________ Вт

-10° C _____________________________________________________________________________ Вт

-20° C _____________________________________________________________________________ Вт

Компресор:

марка _________________________________ тип __________________________________________

привід: електричний/термічний/гідравлічний 1

____________
1 Непотрібне викреслити.

опис ________________________________________________________________________________

марка __________________ тип _____________ потужність ______________ кВт при _______ об/хв.

конденсатор і випарник ________________________________________________________________

мотор вентилятора (вентиляторів): марка _______________________ тип _______________________

кількість _______________________ потужність ________________кВт при _______________ об/хв.

Пристосування для внутрішньої вентиляції:

опис (число апаратів і т. д.) _____________________________________________________________

потужність електричних вентиляторів _________________________________________________ Вт

витрата __________________________________________________________________________ м3

розмір трубопроводів: поперечний переріз _______________ м2, довжина _____________________ м

Автоматичні пристрої:

марка ________________________________________ тип ___________________________________

розморожувач (за наявності) ____________________________________________________________

термостат ___________________________________________________________________________

реле низького тиску ВР ________________________________________________________________

реле високого тиску НР ________________________________________________________________

запобіжний клапан _____________________________________________________________________

інші пристрої _________________________________________________________________________

Середня температура на початку випробування:

усередині __________________________________________ °C ± ____________________________ K

зовні ______________________________________________ °C ± ____________________________ K

точка роси випробувальної камери _____________________ °C ± ____________________________ K

Потужність системи внутрішнього обігрівання __________________________________________ Вт

Дата й час закриття дверей та отворів транспортного засобу _________________________________

Записи середніх температур усередині й зовні кузова та (або) крива зміни цих температур залежно від часу _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Час між початком випробування й моментом, коли середня температура всередині кузова досягла встановленого рівня __________________________________________________________________ ч

Зауваження: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтво, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ й чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб у цьому випадку має розпізнавальне буквене позначення
_____________________________________________________________________________________

Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка до УПШ можливе тільки протягом не більше шести років, тобто до ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування ЗРАЗОК N 6

Частина 3

Перевірка ефективності обладнання для обігрівання опалюваних транспортних засобів на станції, уповноваженій проводити випробування, згідно з пунктами 43 - 47 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


Обладнання для обігрівання:

опис ________________________________________________________________________________

привід незалежний/залежний, той, що працює від магістралі1

знімне/незнімне обладнання для обігрівання1

____________
1 Непотрібне викреслити.

завод-виробник ______________________________________________________________________

тип, серійний номер ___________________________________________________________________

рік виготовлення ______________________________________________________________________

місце установки ______________________________________________________________________

загальна поверхня теплообміну ______________________________________________________ м2

корисна потужність, зазначена заводом-виробником ____________________________________ кВт

Пристосування для внутрішньої вентиляції:

опис (кількість пристроїв і т. д.) _________________________________________________________

потужність електричних вентиляторів _________________________________________________ Вт

витрата _________________________________________________________________________ м3

розмір трубопроводів: поперечний переріз _________________________ м2, довжина ___________ м

Середня температура на початку випробування:

усередині ______________________________________ °C ± ________________________________ K

зовні __________________________________________ °C ± ________________________________ K

Дата й час закриття дверей та інших отворів транспортного засобу ____________________________

Записи середніх температур усередині й зовні кузова та (або) крива зміни температур залежно від часу _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Час між початком випробування й моментом, коли середня температура всередині кузова досягла встановленого рівня ________________________________________________________________ ч

У випадку необхідності зазначити середню потужність обладнання для обігрівання, необхідну для збереження під час випробування встановленої 1 різниці внутрішньої та зовнішньої температури кузова ____________________________________________________________________________ Вт

____________
1 Для нових транспортних засобів збільшити на 35 %.

Зауваження: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ й чинного протягом не більше шести років; транспортний засіб у цьому випадку має відмітний знак __________

Однак використання цього протоколу випробування як свідоцтва офіційного затвердження типу транспортного засобу відповідно до підпункту "a" пункту 2 доповнення 1 до додатка 1 до УПШ можливе тільки протягом не більше шести годин, тобто до ___________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 

 

ЗРАЗОК N 7


Частина 3

Перевірка ефективності холодильного обладнання транспортних засобів-льодовників, що знаходяться в експлуатації, проведена експертами поза випробувальною станцією, згідно з підпунктом "a" пункту 49 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


Випробування було проведене на підставі протоколу N ______ від ______, виданого станцією, уповноваженою проводити випробування / експертом (назва/прізвище, адреса) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Холодильне обладнання:

опис ________________________________________________________________________________

завод-виробник _______________________________________________________________________

тип, серійний номер ___________________________________________________________________

рік виготовлення ______________________________________________________________________

вид холодильного агента ________________________________________________________________

номінальна кількість холодильного агента, зазначена заводом-виробником кг

фактичне завантаження холодильного агента для випробування ____________________________ кг

пристосування для завантаження (опис, розміщення) _______________________________________

Пристосування для внутрішньої вентиляції:

опис (кількість пристроїв і т. д.) __________________________________________________________

потужність електричних вентиляторів Вт

витрата м3

розмір трубопроводів: поперечний переріз __________________ м2, довжина __________________ м

Стан холодильного обладнання та вентиляторів ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Досягнута внутрішня температура _______________________________________ °C

_______________________________________________________________ при зовнішній температурі
___________________________________________________________________________________ °C

Температура всередині транспортного засобу до ввімкнення холодильної установки ______________
__________________________________________________________________________________ °C

Загальний час роботи холодильного обладнання _______________________________________ год.

Час між початком випробування й моментом, коли середня температура всередині кузова досягла встановленого рівня _______________________________________________________________ год.

Перевірка роботи термостата:

Для транспортного засобу-льодовника з евтектичними плитами:

тривалість роботи холодильної установки, яка забезпечує заморожування евтектичного розчину _________________________________________________________________________________ год.

тривалість збереження внутрішньої температури повітря після вимкнення холодильної установки _________________________________________________________________________________ год.

Зауваження: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ й чинного протягом не більше трьох років; транспортний засіб у цьому випадку має розпізнавальне буквене позначення
_____________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування ЗРАЗОК N 8


Частина 3


Перевірка ефективності холодильного обладнання транспортних засобів-рефрижераторів, які знаходяться в експлуатації, проведена експертами поза випробувальною станцією згідно з підпунктом "b" пункту 49 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ


Випробування проведено на підставі протоколу випробувань N ___________ від ___________, виданого станцією, уповноваженою проводити випробування / експертом (назва/прізвище, адреса) ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Холодильне обладнання:

завод-виробник

тип, серійний номер

рік виготовлення

опис

корисна холодопродуктивність, зазначена заводом-виробником, при зовнішній температурі +30° C і внутрішній температурі:

______________________________________________________________________________ 0° C Вт

-10° C ____________________________________________________________________________ Вт

-20° C _____________________________________________________________________________ Вт

вид холодильного агента і його кількість кг

Пристрій для внутрішньої вентиляції:

опис (кількість пристроїв і т. д.)

потужність електричних вентиляторів Вт

витрата м3

розмір трубопроводів: поперечний переріз ___________________________________ м2, довжина м

Стан холодильного обладнання та пристроїв для внутрішньої вентиляції ______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Внутрішня температура, що досягнута _________________________________________________ °C

при зовнішній температурі ____________________________________________________________ °C

і при відносній тривалості часу роботи холодильного обладнання __________________________ %

час роботи холодильного обладнання _________________________________________________ год.

Перевірка роботи термостата ____________________________________________________________

Зауваження: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ураховуючи результати випробувань, наведені вище, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ та дійсного протягом не більше трьох років; транспортний засіб має розпізнавальне буквене позначення __________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 

 

ЗРАЗОК N 9

Частина 3

Перевірка ефективності обладнання для обігрівання транспортних засобів, що знаходяться в експлуатації та опалюються, яку проведено експертами поза межами випробувальної станції, згідно з підпунктом "c" пункту 49 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ

_____________________________________________________________________________________
Випробування проведено на підставі протоколу N _____________ від __________________________
виданого станцією, уповноваженою проводити випробування (експертом) (назва (прізвище), адреса) ______________________________________________________________________________

Тип обладнання для обігрівання:
опис _________________________________________________________________________________
завод-виробник _______________________________________________________________________
тип, серійний номер ____________________________________________________________________
рік виготовлення ______________________________________________________________________
розташування _________________________________________________________________________

загальна поверхня теплообміну ________________________________________________________ м2

корисна потужність, зазначена заводом-виробником _____________________________________ кВт

Пристрої для внутрішньої вентиляції:

опис (кількість апаратів і т. ін.) ___________________________________________________________

потужність електричних вентиляторів _________________________________________________ Вт

витрата _______________________________________________________________________ м2/год.

Розмір трубопроводів: поперечний переріз _______________________ м2, довжина ___________ м

Стан обладнання для обігрівання та пристроїв для внутрішньої вентиляції
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Внутрішня температура, що досягнута __________________________________________________ °C

при зовнішній температурі ____________________________________________________________ °C

й при відносній тривалості часу роботи

обладнання для обігрівання _________________________________________________________ год.

Перевірка роботи термостата ____________________________________________________________

Зауваження: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виходячи з наведених вище результатів випробування, транспортний засіб може визнаватися придатним на підставі свідоцтва, виданого згідно з доповненням 3 до додатка 1 до УПШ та дійсного протягом трьох років; у цьому випадку транспортний засіб має розпізнавальне буквене позначення _____________________________________________________________________________________

Складено в: ____________________________
Дата: _________________________________ 

 
____________________________________
Відповідальний за випробування 

 

ЗРАЗОК N 10


ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ,
складений згідно з положеннями Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (УПШ)


Протокол випробування N __________________________


Визначення корисної холодопродуктивності холодильної установки згідно з пунктами 51 - 59 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ

_____________________________________________________________________________________
Станція, уповноважена проводити випробування

Назва: _______________________________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________________________

Холодильна установка представлена (ким): ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

a) Технічні характеристики установки

Дата виготовлення: ___________________________________ Марка: __________________________

Тип: ________________________________________ Серійний номер: __________________________

Категорія 1

Автономна (неавтономна)
Знімна (стаціонарна)
Моноблочна (збірна)

Опис:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Компресор: марка ________________________________ тип: _________________________________

                     кількість циліндрів: ________________ робочий об'єм циліндра: ____________________

                     номінальна кількість обертів: ____________________________________________ об/хв.

Вид приводу 1: електричний двигун, незалежний двигун внутрішнього згоряння, двигун
                          транспортного засобу, рух транспортного засобу

Двигун приводу компресора 1, 2:

Електричний: марка: _______________________________ тип: _______________________________

                        потужність: __________________________ кВт при _________________________об/хв.

                        напруга живлення: ___________________ B частота струму: ___________________ Гц

Двигун внутрішнього згоряння:

                        кількість циліндрів: ____________________ робочий об'єм циліндрів: _______________

                        потужність: __________________________ кВт при ________________________ об/хв.

                        пальне: ____________________________________

Гідравлічний:

                       марка: ___________________________________ тип: _____________________________

                       привод: _______________________________________

Генератор змінного струму:

                       марка: _______________________________ тип: _________________________________

Кількість обертів: (номінальна, зазначена заводом-виробником:
                              (_________________________________ об/хв.
                              (мінімальна: _________________________ об/хв.

Холодильний агент: ___________________________________________________________________

Теплообмінники 

Конденсатор 

Випарник 

Марка - тип 

 

 

Кількість трубок 

 

 

Крок лопаток (мм) 2 

 

 

Трубопроводи: характер і діаметр (мм) 2 

 

 

Поверхня теплообмінника (м 2) 2 

 

 

Фронтальна поверхня (м) 2 

 

 

ВЕНТИЛЯТОР 

Кількість 

 

 

Кількість лопатей кожного вентилятора 

 

 

Діаметр (мм) 

 

 

Номінальна потужність (Вт) 2,3 

 

 

Загальна номінальна витрата при тиску _______________ Па (м 3/год.) 2 

 

 

Вид приводу 

 

 


Редукційний клапан: марка: ________________________________ модель: ______________________

                                    такий, що регулюється 1: _______________ такий, що не регулюється 1: _______

Пристрій для розморожування: __________________________________________________________

Автоматичний пристрій: _______________________________________________________________

Результати вимірювання й характеристики охолодження

(Середня температура повітря в конденсаторі на вході (входах) холодильної установки ________ °C)

Кількість обертів 

Потужність системи внут-
рішнього обіг-
рівання 3 

Швидкість циркуляції холо-
дильного агента 4 

Ентальпія холо-
дильного агента на вході у випарник 4 

Ентальпія холо-
дильного агента на виході з випарнику 4 

Потужність, поглинена венти-
лятором 4 

Витрата пального чи елект-
роенергії 

Середня темпе-
ратура біля кузова 

Внутрішня температура 

Корисна холодоп-
родуктивність 

 

венти-
ляторів 3 

генератора змінного струму 3 

комп-
ресора 3 

середня 

на виході з випа-
рника 

 

об./хв. 

об./хв. 

об./хв. 

Вт 

кг/сек. 

Дж/кг 

Дж/кг 

Вт 

Вт або л/год. 

°C 

°C 

°C 

Вт 

Номінальна кількість обертів 

 .......
.......
.......
.......
.......
.......

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

......
......
......
......
......
.....

Мінімальна кількість обертів 

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........


b) Метод випробування й результати:

Метод випробування 1: за тепловим балансом (різницею) в ентальпії

У калориметричній камері із середньою поверхнею = _____________________________________ м2

виміряний розмір коефіцієнта U камери разом з холодильною установкою _________________ Вт/°C.
при середній температурі стінок: _____________________________________________________ °C.

В установці на транспортному засобі:

Виміряний розмір коефіцієнта U транспортного засобу з холодильною установкою: _________ Вт/°C.
при середній температурі стінок: ______________________________________________________ °C.

Метод, використаний під час визначення поправки до коефіцієнта U камери на середню температуру її стінок: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Максимальні похибки під час визначення:

коефіцієнта U камери ___________________________________________________________________
холодопродуктивності установки ________________________________________________________

c) Перевірки

Регулятор температури: точність установки _____________________________________ °C
                                                        перепад _______________________________________ °C

Робота розморожувача 1: задовільна (незадовільна)

Об'єм повітряного потоку на виході з випарника:

виміряний розмір _______________________________________________________________ м3/год.

при тиску _________________________________________________________________________ Па

Наявність можливості подачі тепла до випарника для встановлення термостата на температуру 0° C - 12° C 1: так (ні)

____________
1 Непотрібне викреслити.
2 Розмір, зазначений заводом-виробником.
3 У випадку необхідності.
4 Тільки за методом різниці ентальпії.

d) Зауваження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Складено в: _____________ (місце)
Дата: _______________________
____________________________ 

 
 
__________________________________
Відповідальний за випробування 

 

Додаток 1,
доповнення 3

A. Зразок бланка свідоцтва про відповідність транспортних засобів, передбаченого в пункті 4 доповнення к додатка 1


ЗРАЗОК СВІДОЦТВА, ЩО ВИДАЄТЬСЯ НА ІЗОТЕРМІЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ - ЛЬОДОВНИКИ, РЕФРИЖЕРАТОРИ АБО ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО ОПАЛЮЮТЬСЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ СУХОПУТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 

СВІДОЦТВО 2,

видане згідно з Угодою про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (УПШ)


1. Установа, що видає свідоцтво _________________________________________________________
2. Транспортний засіб 3 _________________________________________________________________
3. Розпізнавальний номер _______________________________, виданий (ким) _________________
4. Належить (кому) чи експлуатується (ким) _______________________________________________
5. Надано (ким) _______________________________________________________________________
6. Визнається як 4 _____________________________________________________________________
____________
1 Відмітний знак країни, що використовується в міжнародному дорожньому русі.
2 Бланк свідоцтва повинен бути надрукованим мовою країни, яка його видала, та англійською, французькою й російською мовами: рубрики повинні бути пронумеровані відповідно до зразка, наведеного вище.
3 Зазначити тип транспортного засобу (вагон, вантажівка, причіп, напівпричіп, контейнер і т. п.); коли транспортним засобом є цистерна, призначена для перевезення рідких харчових продуктів, слід додати слово "цистерна".
4 Вписати назву або назви, зазначені в доповненні 4 до цього додатка, разом з відповідним буквеним позначенням або відповідними буквеними позначеннями.
5 Непотрібне викреслити.
6 Номер (цифри, букви і т. п.). що визначають установу, яка видала свідоцтво, та умовне позначення обладнання.
7 Процедуру випробування в рамках Угоди УПШ ще не визначено. Транспортний засіб з різними температурними режимами - це є ізотермічний транспортний засіб з двома чи більше відділеннями для різних температур у кожному відділенні.

6.1.1. з термічним (-й) пристроєм (пристроями)
6.1.1. автономним                                               )
6.1.2. неавтономним                                           )
6.1.3. знімним                                                      ) 1
6.1.4. незнімним                                                  )

7.7. На підставі чого видано свідоцтво

7.1. Це свідоцтво видано на підставі
7.1.1. випробувань транспортного засобу;                                                           )
7.1.2. відповідності транспортному засобу,                                                          )
          що є зразком;                                                                                                  )1
7.1.3. періодичного огляду;                                                                                     )
7.1.4. перехідних положень                                                                                    )

____________
1 Непотрібне викреслити.

7.2. Якщо свідоцтво видано на підставі випробування або з посиланням на транспортний засіб того самого типу, що пройшло випробування, зазначити:

7.2.1. назву випробувальної станції ________________________________________________________
7.2.2. характер випробувань 2 ____________________________________________________________
____________
2 Наприклад, ізотермічні властивості або ефективність термічного обладнання.
7.2.3. номер (-и) протоколу (протоколів) випробувань ________________________________________
7.2.4. розмір коефіцієнта K _______________________________________________________________
7.2.5. корисну холодопродуктивність3 при зовнішній температурі 30° C й температурі всередині кузова
____________
3 У тому випадку, якщо вимірюється згідно з положеннями пункту 42 доповнення 2 до цього додатка.

Номінальна холодопродуктивність

 

 

 

Випарник 1 4 

Випарник 2 4 

Випарник 3 4 

_____________ °C
_____________°C
_____________°C 

____________ Вт
____________ Вт
____________ Вт 

____________ Вт
____________ Вт
____________ Вт 

__________ Вт
__________ Вт
__________ Вт 

__________ Вт
__________ Вт
__________ Вт 


 ____________
4 Корисна холодопродуктивність кожного випарника залежить від кількості випарників, встановлених у компресорно-конденсаторному агрегаті.

8. Свідоцтво дійсне до _________________________________________________________________

8.1. За умови, що:

8.1.1. ізотермічний кузов (та, у відповідних випадках, термічне обладнання) буде триматись справним;
8.1.2. термічне обладнання не буде якимось чином значно змінюватись; і
8.1.3. у випадку заміни термічного обладнання іншим останнє повинно мати рівну йому або більшу холодопродуктивність.

9. Складено в:

10. (дата)

(Установа, що видала свідоцтво)

B. Табличка-свідоцтво відповідності транспортних засобів, передбачена пунктом 4 доповнення 1 до додатка 1

1. Ця табличка-свідоцтво повинна бути надійно закріпленою на добре видному місці поруч із іншими табличками про допуск, що видаються з офіційною метою. Табличка, що відповідає зразку, наведеному нижче, повинна бути прямокутної форми та виготовлена з нержавіючого та вогнетривкого матеріалу розміром не менше 160 мм х 100 мм. Написи на табличках повинні читатися зручно й не стиратись; на них, принаймні англійською, французькою або російською мовою, повинні бути наведені такі відомості:

a) латинські літери "ATP", за якими слідують слова "ДОПУЩЕНО ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ";

b) слова "НОМЕР ОФІЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ", за якими слідує відмітний знак держави (що використовується в міжнародному дорожньому русі), яке допустило цей транспортний засіб, і номер (цифри, літери й т. ін.) позначки про дозвіл;

c) слова "НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ", за якими слідує індивідуальний номер, призначений для ідентифікації конкретної транспортної одиниці (який також може бути заводським номером);

d) слова "БУКВЕНЕ ПОЗНАЧЕННЯ УПШ", за якими слідує розпізнавальне буквене позначення транспортного засобу, запропоноване в доповненні 4 до додатка 1, що відповідає класу й категорії транспортного засобу;

e) слова "ДІЙСНЕ ДО", за якими слідує дата (місяць і рік) закінчення строку дозволу цього транспортного засобу. Якщо дозвіл відновлюється після випробування чи огляду, то наступна дата закінчення строку може бути зазначена в тому самому рядку.

2. Висота букв "ATP", а також букв, що входять до складу буквеного позначення, повинна складати приблизно 20 мм. Висота інших букв і цифр повинна бути не менше 5 мм.


____________
* Дані, узяті в прямі дужки, наведено як приклад.


Додаток 1,
доповнення 4


РОЗПІЗНАВАЛЬНІ БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ


Запропоновані в пункті 5 доповнення 1 до цього додатка розпізнавальні буквені позначення є великими латинськими буквами темно-синього кольору на білому фоні. Висота літер повинна бути не менше 100 мм для класифікаційних позначень і не менше 50 мм - для дат закінчення строку дії.

Класифікаційні позначення й позначення дати закінчення строку дії наносяться зовні принаймні з двох боків у верхніх кутах поблизу передньої частини.

Буквені позначення є такими:

Транспортний засіб 

Розпізнавальне буквене позначення 

Ізотермічний транспортний засіб з нормальною ізоляцією 

IN 

Ізотермічний транспортний засіб з посиленою ізоляцією 

IR 

Транспортний засіб-льодовник з нормальною ізоляцією класу A 

RNA 

Транспортний засіб-льодовник з посиленою ізоляцією класу A 

RRA 

Транспортний засіб-льодовник з посиленою ізоляцією класу B 

RRB 

Транспортний засіб-льодовник з посиленою ізоляцією класу C 

RRC 

Транспортний засіб-льодовник з посиленою ізоляцією класу D 

RND 

Транспортний засіб-льодовник з посиленою ізоляцією класу D 

RRD 

Транспортний засіб-рефрижератор з нормальною ізоляцією класу A 

FNA 

Транспортний засіб-рефрижератор з посиленою ізоляцією класу A 

FRA 

 

Транспортний засіб 

Розпізнавальне буквене позначення 

Транспортний засіб-рефрижератор з нормальною ізоляцією класу B 

FNB 1 

Транспортний засіб-рефрижератор з посиленою ізоляцією класу B 

FRB 

Транспортний засіб-рефрижератор з нормальною ізоляцією класу C 

FNC 1 

Транспортний засіб-рефрижератор з посиленою ізоляцією класу C 

FRC 

Транспортний засіб-рефрижератор з нормальною ізоляцією класу D 

FND 

Транспортний засіб-рефрижератор з посиленою ізоляцією класу D 

FRD 

Транспортний засіб-рефрижератор з нормальною ізоляцією класу E 

FNE 1 

Транспортний засіб-рефрижератор з посиленою ізоляцією класу E 

FRE 

Транспортний засіб-рефрижератор з нормальною ізоляцією класу -F 

FNF 1 

Транспортний засіб-рефрижератор з посиленою ізоляцією класу F 

FRF 

Транспортний засіб з нормальною ізоляцією класу A, що опалюється 

CNA 

Транспортний засіб з посиленою ізоляцією класу A, що опалюється 

CRA 

Транспортний засіб з посиленою ізоляцією класу B, що опалюється 

CRB 


____________
1 Див. перехідні положення в пункті 5 цього додатка.

Якщо транспортний засіб оснащено знімним чи неавтономним термічним обладнанням або якщо для термічного обладнання передбачено особливі умови експлуатації, то відповідне чи відповідні розпізнавальні буквені позначення повинні доповнюватися буквою "X" у таких випадках:

1. ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ-ЛЬОДОВНИКА:

Коли для заморожування евтектичних плит їх потрібно покласти в іншу ємність.

2. ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ-РЕФРИЖЕРАТОРА:

2.1 Коли компресор приводиться в дію двигуном транспортного засобу;

2.2 Коли сама холодильна установка або її частина, що попереджує її функціонування, є знімними.

Під зазначеними вище розпізнавальними буквеними позначеннями наводиться дата закінчення строку дії свідоцтва, виданого на транспортний засіб (місяць, рік), яку зазначено в розділі A рубрики 8 доповнення 3 до цього додатка.

Зразок:  


5 = місяць (травень)            ) закінчення
                                              ) строку
1974 = рік                             ) дії свідоцтваДодаток 2


ВИБІР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОДЕРЖУВАТИСЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ (ГЛИБОКОЗАМОРОЖЕНИХ) І ЗАМОРОЖЕНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

1. Транспортні засоби для перевезення таких швидкозаморожених (глибокозаморожених) і заморожених харчових продуктів повинні вибиратися й використовуватися таким чином, щоб найвища температура в будь-якій точці вантажу під час перевезення не перевищувала зазначеного розміру.

Із цією метою транспортні засоби, що використовуються для перевезення швидкозаморожених харчових продуктів, за винятком залізничних транспортних засобів, оснащуються пристроєм, передбаченим у доповненні 1 до цього додатка. Разом з тим якщо температура харчових продуктів перевіряється, то така перевірка здійснюється згідно з процедурою, викладеною в доповненні 2 до цього додатка.

2. У цьому зв'язку температура харчових продуктів у будь-якій точці вантажу в ході завантаження, перевезення та (або) розвантаження не повинна перевищувати зазначеного розміру.

3. Якщо потрібно відкрити транспортний засіб, наприклад для проведення огляду, то необхідно виключити вплив на харчові продукти тих процедур чи умов, які суперечать цілям цього додатка та Міжнародної конвенції про погодження умов проведення контролю вантажів на кордонах.

4. У ході деяких операцій, наприклад розмороження випарника транспортного засобу-рефрижератора, дозволяється нетривале збільшення температури на поверхні харчових продуктів, що не перевищує відповідного розміру більш ніж на 3° C в будь-якій частині вантажу, наприклад поблизу випарника.

Морозиво _____________________________________________________________________ -20° C

Заморожені або швидкозаморожені
(глибокозаморожені) риба, рибні продукти,
молюски, ракоподібні й усі інші
швидкозаморожені (глибокозаморожені)
харчові продукти ________________________________________________________________ -18° C

Всі заморожені харчові продукти
(за винятком масла) _____________________________________________________________ -12° C

Масло _________________________________________________________________________ -10° C

Зазначені нижче глибокозаморожені й заморожені харчові продукти, що підлягають негайній подальшій переробці в пункті призначення 1:
_____________________________________________________________________________________

____________
1 Поступове підвищення температури в ході перевезення зазначених вище глибокозаморожених і заморожених харчових продуктів, призначених для негайної подальшої переробки в пункті призначення, дозволяється, якщо після прибуття в пункт призначення їхня температура не перевищує розміру, визначеного відправником і зазначеного в договорі про перевезення. Ця температура не повинна перевищувати максимального розміру, припустимого для того самого харчового продукту під час заморожування й зазначеного в додатку 3. У транспортному документі повинна вказуватись назва харчового продукту, а також той факт, що він є глибокозамороженим або замороженим і що він призначений для негайної подальшої переробки в пункті призначення. Таке перевезення повинне здійснюватись транспортними засобами, допущеними на підставі УПШ, без використання термічного обладнання для підвищення температури харчових продуктів.

Концентрований фруктовий сік

 

Додаток 2,
доповнення 1


КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


Транспортний засіб повинен бути обладнаний придатним записуючим пристроєм, що дозволяє часто й регулярно контролювати температуру повітря, яка впливає на швидкозаморожені харчові продукти, призначені для вживання людиною.

Вимірювальні прилади повинні бути допущені до використання компетентними органами країни, в якій транспортний засіб зареєстровано.

На одержаних таким чином записах температури повинна бути проставлена відповідна дата, причому оператор повинен зберігати ці записи принаймні протягом одного року залежно від характеру харчового продукту.

Разом з тим стосовно транспортних засобів, що знаходяться в експлуатації на дату набрання чинності цим доповненням 1, згадані вище положення почнуть послідовно вживатися через три роки після цієї дати.

____________
1 Датою набрання чинності цим доповненням є 13 лютого 1996 року.

 

Додаток 2,
доповнення 2


ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ І ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОХОЛОДЖЕНИХ, ЗАМОРОЖЕНИХ І ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


A. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ

1. Огляд і вимірювання температур, передбачені в додатках 2 і 3, слід здійснювати таким чином, щоб на харчові продукти не впливали умови, що не сприяють збереженості або якості харчових продуктів. Вимірювання температури харчових продуктів слід здійснювати в умовах зниженої температури з мінімальними затримками й мінімальними порушеннями транспортних операцій.

2. Огляд і вимірювання, згадані в пункті 1, ліпше здійснювати в пункті завантаження або розвантаження. Зазвичай їх не слід здійснювати під час перевезення, за винятком тих випадків, коли існують серйозні сумніви стосовно відповідності температури харчових продуктів рівню, передбаченому в додатках 2 й 3.

3. У ході огляду рішення про те, які зі швидкопсувних харчових продуктів повинні піддаватися процедурам відбору проб і вимірювання, слід приймати рішення, по можливості враховуючи показання пристроїв, що контролюють температуру під час перевезення. Вимірювання температури харчових продуктів слід здійснювати лише в тому випадку, якщо є обґрунтовані сумніви стосовно контролю температури під час перевезення.

4. Після відбору вантажів спочатку слід використовувати неруйнівні методи вимірювання (між ящиками чи між пакетами). Руйнівні методи вимірювання можуть використовуватися лише в тому випадку, якщо результати застосування неруйнівних методів вимірювання свідчать про невідповідність температурним умовам, передбаченим у додатку 2 чи 3 (ураховуючи припустимі відхилення). У випадку, якщо упаковка цілих партій вантажів або окремих вантажних місць відкривається з метою огляду, але жодних подальших дій не робиться, ці вантажі пломбуються вдруге із зазначенням часу, дати, місця огляду та накладенням офіційної печатки органу, що здійснював огляд.

B. ВІДБІР ПРОБ

5. Типи тари, що відбираються для вимірювання температури, повинні бути такими, щоб температура тари відповідала температурі в найбільш теплому місці партії вантажу.

6. У випадках, коли необхідно відібрати проби під час перевезення після завантаження партії вантажу, слід відбирати дві проби з верхньої та нижньої частини партії вантажу, що прилягає до прорізів кожних дверей чи пари дверей.

7. Під час відбору проб у ході розвантаження партії вантажу слід відбирати чотири проби в будь-якому з таких місць:

- у верхній та нижній частині партії вантажу, що прилягає до прорізу дверей;

- у верхніх тильних кутах партії вантажу (тобто на найбільшій відстані від холодильної машини);

- у центрі партії вантажу;

- у центрі передньої поверхні партії вантажу (тобто, на найменшій відстані від холодильної машини);

- у верхніх або нижніх кутах передньої поверхні партії вантажу (тобто, на найменшій відстані від місця всмоктування зворотного повітря холодильної машини).

8. У випадку охолоджених харчових продуктів, зазначених у додатку 3, проби слід відбирати також у найбільш охолоджених місцях, з тим щоб переконатися в тому, що під час перевезення не трапилося заморожування цих продуктів.

C. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

9. Щуп, що використовується для вимірювання температури, слід заздалегідь охолодити таким чином, щоб його температура максимально наблизилася до температури харчового продукту.

I. Охолоджені харчові продукти

10. Неруйнівний метод вимірювання. Вимірювання між ящиками або між пакетами слід здійснювати за допомогою щупа з плоскою головкою, що дозволяє забезпечити надійний контакт із поверхнею, характеризується наявністю невеликої кількості тепла та має високий коефіцієнт теплопровідності. Коли щуп ставиться між ящиками або пакетами з харчовою продукцією, на нього слід тиснути достатньо для забезпечення надійного теплового контакту й слід забезпечити його проникнення на достатню глибину для зведення до мінімуму похибки, що відноситься на рахунок питомої провідності.

11. Руйнівний метод вимірювання. У цьому випадку слід використовувати щуп із жорстким, міцним стрижнем і загостреним наконечником, виготовленим з матеріалу, що легко чиститься й дезінфікується. Щуп слід уводити всередину пакета з харчовою продукцією, а температуру слід реєструвати після того, як вона досягне незмінного сталого рівня.

II. Заморожені й швидкозаморожені харчові продукти

12. Неруйнівний метод вимірювання. Див. пункт 10.

13. Руйнівний метод вимірювання. Температурні щупи не призначені для введення в заморожені харчові продукти, тому спочатку в продукті необхідно зробити отвір, в який потім уставляється щуп. Цей отвір робиться за допомогою заздалегідь охолодженого металічного інструмента із загостреним наконечником, як, наприклад, льодоруб, ручна дриль чи бурав. Діаметр цього отвору повинен точно підходити до діаметру цього щупа. Глибина проникнення щупа залежатиме від виду продукту:

i) щуп слід увести на глибину 2,5 см від поверхні продукту, якщо це дозволяють розміри продукту;
ii) якщо розміри продукту не дозволяють цього зробити (див. "i"), тоді щуп слід увести на мінімальну глибину, що перевищує в три-чотири рази діаметр щупа;
iii) у деяких продуктах зробити отвір неможливо, і робити його недоцільно, ураховуючи їхні розміри або склад, наприклад у випадку нарізаних овочів, коли внутрішню температуру в пакеті з харчовими продуктами слід визначати за допомогою введення всередину пакета придатного щупа із загостреним наконечником з метою вимірювання температури, яка впливає на харчовий продукт.

Після введення цього щупа слід зареєструвати температуру, коли вона досягне незмінного сталого рівня.

D. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ

14. Система вимірювання (шляхом уведення щупа й зняття показань), що використовується під час визначення температури, повинна відповідати таким технічним вимогам:

i) час реакції повинен досягати 90 % різниці між початковими й кінцевими показаннями протягом трьох хвилин;
ii) 1 система повинна функціонувати з точністю ±0,5° C в діапазоні вимірювань від -20° C до +30° C;
iii) 1 точність вимірювань не повинна змінюватися більш ніж на 0,3° C під час функціонування в діапазоні температури оточуючого повітря від -20° C до + 30° C;
iv) розрізнювальна здатність індикаторного пристрою не повинна складати 0,1° C;
v) 1 точність функціонування системи слід регулярно перевіряти;
vi) від однієї з допущених установ повинно бути одержане чинне свідоцтво про калібрування цієї системи;
vii) електричні елементи системи слід захистити від небажаного впливу вологи, що конденсується;
viii) система повинна бути надійною в експлуатації та ударостійкою.

____________
1 Порядок буде визначено.

E. ДОЗВОЛЕНІ ВІДХИЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

15. Під час тлумачення результатів вимірювання температури потрібно передбачити такі дозволені відхилення:

i) експлуатаційні: у випадку заморожених і швидкозаморожених харчових продуктів дозволяється передбачене в додатку 2 короткочасне перевищення температури на поверхні харчового продукту максимум на 3° C;
ii) методологічні: під час застосування неруйнівного методу вимірювання одержані показання можуть максимум на 2° C відрізнятися від результатів реальних вимірювань температури продукту, зокрема через щільність пакувального паперу, використаного під час упаковки продуктів в ящики. Таке відхилення не дозволяється у випадку застосування руйнівного методу вимірювання.

 

Додаток 3


ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ, ЯКІ ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИСЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЩО НЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ НІ В ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОМУ (ГЛИБОКОЗАМОРОЖЕНОМУ), НІ В ЗАМОРОЖЕНОМУ СТАНІ


Під час перевезення температура цих харчових продуктів не повинна перевищувати зазначених нижче значень:

Субпродукти 

+3° C 3 

Масло 

+6° C 

Дичина 

+4° C 

Молоко в цистерні (сире або пастеризоване), призначене для негайного споживання 

+4° C 3 

Молоко для харчової промисловості 

+6° C 3 

Молочні продукти (йогурт, кефір, вершки та свіжий сир) 

+4° C 3, 4 

Риба, молюски та ракоподібні 1 

повинні завжди перевозитися в таючому льоді 

Готові м'ясні продукти 2 

+6° C 

М'ясо (за винятком субпродуктів) 

+7° C 

Домашня птиця й кролики 

+4° C 

____________
1 За винятком копченої, солоної, сушеної та живої риби, живих молюсків та живих ракоподібних.
2 За винятком продуктів у стабілізованому стані, досягнутому шляхом соління, копчення, сушіння та стерилізації.
3 У принципі тривалість перевезення не повинна перевищувати 48 годин.
4 Свіжий сир - це недозрілий сир, який може споживатися невдовзі після його переробки й строк зберігання якого обмежений.

Однак якщо виникає необхідність у перевірці температури харчових продуктів, то використовується порядок, передбачений у доповненні 2 до додатка 2 до цієї Угоди 5.

____________
5 Ця поправка, що складається з доповнення останнього додатка, набрала чинності 14 листопада 1996 року; вона стосується також нового переглянутого додатка 3 (див. C. N. 156. 1996. TREATIES-2). Цей додаток повинен бути збережений у випадку набрання чинності переглянутим додатком 3.


© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017                                                                                                                          
 

Мониторинг законодательства от ЛІГА:ЗАКОН

03 июня 2020

Мониторинг законодательства от ЛІГА:ЗАКОН

Нормативные акты Украины от ЛІГА:ЗАКОН

03 июня 2020

Нормативные акты Украины от ЛІГА:ЗАКОН
© 2016 Твоя Ферма. Все права защищены

Твоя Ферма